By By efren ETASOR sorra
Mga penumbrang namilaw-pitaw
posted 18-Mar-2017  ·  
1,389 views  ·   0 comments  ·  
hinanap taka –

sa mga canta
sagcod tanog ning gitara
kang dati mong cailiba;

… sa mga giok
kang satong laguerta
na rinakaw-lakawan ta;

… sa mga hamot
ning mga burak
na satong inataman.

maski sa tukawan mo
sa tarikundan ko
binati-bati taka!

ah, mga penumbrang
namilaw-pitaw – 
ugma, buhay, ilaw!

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs