By By qui Tang Tacio
Maduguing tubig ning Viwad
posted 18-Mar-2017  ·  
1,646 views  ·   0 comments  ·  

Duwang aldaw na buros nin uran nagresulta na naman sa maduging tubig sa mga gripo kan Virac Water District.

Rinibong harong an daeng servicio nin Viwad kan sarhan caini an Cauayan source y duman sa banwa, dae puedeng inumon an tubig. Awat na ining problema kan Viwad na dae nasolusyonan. Maayad-ayad na ngani ngonian ta igua nang filtration system diyan sa Cauayan.

Segun sa mga chismoso, igua na daang pigahalat na fondo para sa pagparinas kan servicio kan water district, particular na an Padurog asin Sibanhan na daeng mga filter o sagara sa ati.

Hapoton ta daw an bag-ong manejamiento kan Viwad sa pangengenotan ni Chairman Abuab kung ano na an saendang gigibohon sa mga problemang ini.

*****

Iguang ciudadanong marigmat an mata an nagbareta na igua daang mga empleyado diyan sa capitolyo na naubos an oras sa sugal kung dae sindang sugo hare sa itaas.

Segun sa chismoso, baguing dae man daa sinda pigasuhay ta mga tawohan daa ini ni Gob Boboy. Dae man sinabi kung anong klaseng sugal an saendang pigakaabalahan sa oras nin trabaho, kung tong-it, cara cruz, pusoy, dama, o bingo.

Marinas na mareparo ini dagos tanganing dae nang maheling na calaen an ciudadanong votante siguro ni Bong Teves o JB Wong, he! he! he!

*****

Nanaltag na naman palan nin mga tilapia fingerlings an capitolyo matapos na hagadan nin sila an BFAR regional office.

Awat na ining programa nin gobyerno, alagad baguing kulang an suporta. Sa kaminahar na presyo nin sila sa saod, lalo na diyan sa Virac, importanteng matawan nin mga fingerlings an mga tawong gustong mag-alaga caini tanganing igua sindang pagcaon.

An cada kilo nin tilapia sa saod ciento veinte sagcod ciento cuarente, cumpara sa caidtong noventa pesos sagcod sanggatos sana an kilo. Kung limang kimot an makaon, kulang an sarong kilo sa cada aldaw. Dae man daa puedeng puro na sana utan an pagakaonon ta baad tubuan na sinda nin dahon, he! he! he! Dae man puedeng puro na sana carne ta mahal an bolong sa hayblad asin tiwi, he! he! he!

An guiromdom kan mga observador, kan enot na termino ni Gob Boboy sa capitolyo, iguang padakulaan nin semilya nin tilapia diyan sa Simamla para ipanaltag sa gustong mag-ataman caini. Ano na daw an nangyari sa programang ini?

Magayon na an capitolyo mag-establisir na man nin programa sa pagproducir nin tilapia fingerling, bako sanang magparahagad sa BFAR o saen man.

*****

Sunod-sunod na naman an horoldapan asin harab-onan sa iba-ibang lugar sa isla.

Natural, dae cabale dindi an horoldapan asin harab-onan sa gobyerno, lalo na sa capitolyo, municipio, mga sanggunian asin iba pang mga oficina na an mga opisyales magabat an camot magfirma kung daeng bitamina, he! he! he!

Sa presenteng problema sa paz y orden, an mga pulis an dapat na magsolusyon. Dapat sigurong mag-implementar naman nin mga checkpoint lalo na kung banggui, dagdagan an patrulya y susudon an mga tawong iguang mga badil. Dapat man magtabang dindi an mga barangay pati na an ordinaryong ciudadano, lalo na sa irarom kan programang MASA-MASID ni Presidente Digong.

An mga  maraot na elemento sa comunidad dae man matenir kung an mga kanatad nakialam sa paagui ning pagmangno sa kapaributan, sa pag-osip sa awtoridad kan mga naobserbaran nindang kalaen y sa pagprotegir sa saendang sadiri y propiedad.

*****

    Masqui cotana dae na nagpariwanag si Cong Cesar kan saiyang voto afavor sa Death Penalty Bill.

    An mga parapabacal nin voto sa islang ini sabot na an saiyang posisyon sa isyu kan death penalty y an saiyang camogtacan sa Congreso.

    Sabi ngani kan sarong comentarista sa facebook, dae man daang halaga an sarong votong “No” sa kadinakul na suportador ni Digong. An importante daa an interes kan isla.

     Iyo man siguro ini an kaisipan kan cadaclan na votante sa oras nin pirilian: an importante sa gana an voto, sagana man an bolsa...

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs