By By Arnold Matencio Valledor
Paano mapatitibay ang pagsasama ng mag-asawa?
posted 15-Apr-2017  ·  
1,734 views  ·   0 comments  ·  

MATIBAY pa ba ang pagsasama ninyong mag-asawa?

Ayon kay George Hagmaier, manunulat, may tatlong dahilan kaya nasisira ang pagsasama ng mag-asawa:

 1. Kasalatan sa kompatibilidad,
 2. Hindi malayang pagtanggap ng mag-asawa sa kanya-kanyang personalidad, at
 3. Kakulangan sa kakayahang makipag-usap nang masinsinan sa asawa sa anomang isyung pampamilya.

Upang maging matibay ang pagsasama ng mag-asawa, ipinapayo ni John Gottman, sikolohista, ang tinagurian niyang "five magic hours a week".

 1. Lumisan ng bahay na walang ligalig. Huwag umalis sa umaga hangga’t ang bawat isa ay hindi nag-uusap tungkol sa mga magagandang bagay na posibleng mangyari sa araw na iyon. At siguraduhin na humalik- masuyong halik na tumatagal sa anim na segundo.
 2. Magkaroon ng tapat na ugnayan sa pagtatapos ng araw. Muli, isang anim na segundong masuyong halik na susundan ng dalawampung minutong tapat na pag-uusap habang ang mga bata’y naghahanda ng hapag-kainan o di kaya’y ng kanilang mga takdang-aralin. Ibahagi ang mga bagay na nangyari sa araw na iyon. Kung may nangyari na hindi maganda, umangal nang bahagya kung kailangan ngunit hindi kailanman sa asawa.
 3. Mahiga na payapa ang loob. Iwasan ang pagtatalo bago matulog. Gumawa ng mga nararapat na hakbang upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. At maglambingan. Muli, masuyong humalik sa loob ng anim na segundo.
 4. Purihin ang asawa. Araw-araw, huwag kaliligtaang sabihin sa asawa nang may paghanga ang anomang bagay na nagawa niyang katangi-tangi- maliit man o malaki.
 5. Mag-date tuwing linggo na walang kasamang mga anak. At ilaan ang dalawang oras nito sa pag-uusap nang masinsinan- puso sa puso.

Ayon kay J. Maurus sa kanyang aklat na How To Win Personal Efficiency, ang hayagang pagpapadama ng pag-ibig sa asawa ay isang natatanging paraan upang makamit ang malusog at masayang pamilya.  At maisasagawa ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

 1. Magkatuwang na pagpaplano at pagsasagawa ng mga bagay-bagay.  Kailangang konsultahin ang asawa bago gumawa ng anomang hakbang.
 2. Paglinang sa personalidad ng asawa.  Pag-ibayuhin ang mabuting gawi at iwasang gawin ang masama.
 3. Pagiging maagap sa matapat na papuri.  Purihin ang asawa sa anomang nagawa nitong maayos, maganda at kapaki-pakinabang.
 4. Pagtanggap ng pagkakamali.  Iwasang i-justify ang maling nagawa.
 5. Pag-uusap tungkol sa problema at sa mga gawaing kinahihiligan.  Bukas ang isip sa paliwanag, pagtutuwid at pagtutol ng asawa sa anomang partikular na isyu.
 6. Pagpapasalamat sa anomang regalong handog ng asawa.  Gawin itong sinsero.

Ang masayang pagsasama ay bunga ng tunay na pagsasanib ng dalawang nilalang sa laman at ispiritu, at ng ganap na kahinugang emosyonal, dagdag pa ni Maurus.

Ayon naman kay Terri Orbuch, Ph. D., isang research scientist, upang higit na lumawig ang pagsasama ng mag-asawa, kailangang marunong magdala o lumutas ng problema ang bawat isa.

 1. Huwag daanin sa sigaw ang problema. Higit na binibigyang halaga   ang sinasabi o reaksiyon kapag dinaraan sa hinahon.
 2. Mag-usap lamang sa isang partikular na isyu, hindi sa buong pagkatao ng asawa. Huwag magpulaan.
 3. Iwasan ang pagtatalo kapag pagod o gutom.
 4. Igalang ang pananaw ng asawa. Ang bawat kilos o gawi ay may ibang kahulugan, depende sa lahi, relihiyon o kasarian.

"Igalang ang opinyon ng asawa," bersiyon ni Shae Graham Kosch, Ph. D., direktor ng Behavioral Medicine Program in Community Health and Family sa University of Florida. "Pag-usapan na bukas ang isip. Ang mag-asawa na masayang nagsasama ay may respeto sa isa’t isa. Nauunawaan ang bawat isa kahit pa ang pinag-uusapan ay ang kanilang pagkakaiba."

Sa aklat na I Love You ay tinalakay ni Gordon O. Martinborough, awtor, ang dalawang sangkap na makapagsasalba sa kasal ng sinomang mag-asawa.  Una, ang kagustuhan ng tao o human will.  Pangalawa, ang kapangyarihan ng Diyos o Divine power.

Sa una, sinabi ni Martinborough, na nakasalig sa mag-asawa mismo ang ikasisira o ikatatatag ng pagsasama nila. Kung hahayaan ng mag-asawa na magkalamat at tuluyang masira ang pagsasama nila, ito ay mangyayari.  Ngunit kung ang commitment sa isa’t isa ay gagawing tanglaw at bigkis ng kanilang pagsasama, hanggang sa libing sila ay magiging maligaya.  Ang mag-asawa, ayon sa awtor, ay dapat na laging nakalaang magmahalan sa lahat ng sandali ng kanilang buhay.  At kung sa kasal ay sinabi nilang “I do”, araw-araw ay dapat nilang sabihing “I will”, na nangangahulugang hindi nila kailanman hahayaang masira ninoman o ng anoman ang kanilang pagsasama.

Walang anomang ibig gawin ang tao na hindi matutupad (Genesis 11:6).

Sa pangalawa, sinabi ni Martinborough, na ang kapangyarihan ng Diyos ang ganap na makapagsasalba sa pagsasama ng mag-asawa.

Ang buhay ng mag-asawa, paliwanag ng awtor, ay batbat ng pagsubok na posibleng sa malao’t madali ay maging dahilan ng pagkapagod sa pakikitungo sa isa’t isa.  Kaya nangangailangan ng third partner ang mag-asawa.  Partner na nagtataglay ng kapangyarihang makapagpapanatiling buo ang pamilya.  At ang partner na iyan ay si Hesus.  Dahil walang limitasyon ang kapangyarihan Niya upang isalba ang nanganganib na pagsasama ng mag-asawa.

Sapagkat walang imposible sa Diyos(Lukas 1:37).  Ang imposible sa tao ay kayang gawin ng Diyos(Lukas 18:27).

Matibay pa ba ang pagsasama ninyong mag-asawa?

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Sanaysay articles
home home album photo album blogs blogs