By By qui Tang Tacio
Nalaog an caro ni Sta. Maria Dolorosa
posted 10-Apr-2018  ·  
1,761 views  ·   0 comments  ·  

Nagkamororong an mga nagheling kan prusisyon nin Soledad kan Viernes na banggui. Naenot si San Juan, nagsunod an musikero pati an mga gaprusisyon, alagad wara an Sta. Maria Dolorosa.

An pakasabot kan mga usisero, nalaog, naplatan o inatake nin hapo an mga paratulak nin sabay-sabay, he! he! he!

Iyo ini an istorya. Guilomdoman tabi na dati nang nagreclamo an sarong cagsadiri nin caro na bawal na daang magkahang nin musikero na masunod sa caro, tangani daang makadasal an mga gaprusisyon nin daeng tugtog na distorbo.

An simbag ngani ni Monsenyor Manolo: “Dai man tabi pinagbawal an musikero sa procession. Pinagkokolokar lang sa tamang lugar an mga musikero. Mala ngani, ang nag contrata sa  mga musikero iyo an parokya kan Inmaculada Concepcion asin iyo pa ang nagbayad. Truth shall set us free!”

Sa kaso kan Soledad, an cagsadiri kan caro iyo an naghoron nin walong musikero qui Maestro Nestor Publico, an cuarta hare pa daa sa dentistang tugang na nasa Amerikang kay ganda.

Kan banggui daang ito, aduman na an walo sa rikudan kan Dolorosa alagad duwa daang sacristan an nagrani asin sinabihan sindang magbaryo duman sa enotan kan prusisyon. Natural nagtubod an mga ini.

Naglakaw an prusisyon hare sa simbahan, susod an dalan paribod segun sa tradisyon. Kan mag-agui ini sa tampad kan harong kan kagcaro, nabigla an cagsadiri kan maheling na wara an musikerong inarquila.

“Dae puede an!” sabi caini, sabay orden sa paratulak na iriko an caro diretso sa garahe, kasunod an mga magcapirang gaprusisyon na dae masabotan kung mangain si Sta. Maria Dolorosa, he! he! he!

Primerong vez ining nangyari sa Virac na naputol an prusisyon na daeng nagkurahaw nin alto, he! he! he!

Sa masunod, marinas na paghoronan ngona kan mga matanda asin mga cagsadiri nin caro an manongod sa musikero, tanganing magcaoroyon sa gigibohon sa prusisyon, bako na puro sana daa “Amen: an madangog sa cadaclan.

Grabe kaimportante an tugtog sa prusisyon man, parada o dapit ning gadan. Kung daeng musiko, baguing mga gabale sa Alay Lakad pa-Calolbon an mga tawo…

*****

Ngonian na madadagos na daa ang eleksyon para sa barangay buda SK, nagpatanid na an COMELEC na bawal ang pagpabakal ning boto pati na an pagbakal ning boto sa election period magpoon Abril 14 hanggan Mayo 14.

Siring man sa dati, mamakal man siyempre an mga kandidato ning boto sa halagang veinte sagcod sanggatos o sobra pa, lalo na kung higpitan ang laban buda maperac an mga magkaribal.

An mga dae magbotbot sa bulsa, masakit nang manggana, afuera na sana kung cadaclan kan votante anas kapamilya.

Mangyari man lugod na an mga ambisyosong magkandidato bako sanang mga maperac kundi matino, alisto buda maaasahan sa gabos na oras. Sayang na naman an cuarta ning publico (cabale si Nestor) kung an mga makatukaw sa consejo buda SK mga mahab-on, marangmarangon, bontol pati dulag-dulag sa responsibilidad.

*****

Duman palan sa Payo, inabot sana daa nin once dias an pagtinda nin tinapay ning panaderia na hareng Virac.

Segun sa osipon, nangarkila daa an kagsadiri nin lugar sa banwa tanganing magtinda nin bantog na malunggay pandesal. Marinas daa an benta, ta ubos na an tinapay dae pa ngani alas siete nin aga.

An problema, saro daang nagpamidbid na opisyal nin municipio na iguang katungdan sa pag-isyu nin mga permit an nagduman y sinabihan an mga bakery boy na paserahan an tindahan. Dae man daang tinaong kasuratan o orden hare sa municipio.

Sabi kan reclamador, posible daang an opisyal sinugo kan mga apektadong bakery sa Payo tanganing dae maafectaran an saendang negocio.

Sayang na dae nagreclamo an maysadiri qui alcalde Obet. Cotana naghalat ngona siya sa mayor na helingon an problema bago ini pinaserahan, tutal tinatawan man nin panahon an cada bag-ong negocio na magsunod sa mga reglamento.

An sarong banwaan dae maasenso kung daeng kumpetisyon. Hilnga an Virac o San Andres, na ngonian mga progresibong lugar dahelan sa pag-acomodar kan mga bag-ong negocio.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs