By By qui Tang Tacio
Kulang na an manang sa gakapitan
posted 6-May-2018  ·  
1,825 views  ·   0 comments  ·  

Nagkaurubusan na daa nin mananggatos asin aveinte diyan sa mga bangko (su iguang imo).

Naenot mawara an mga manang, lalo na itong mga magisip pa. Ini siguradong kinua kan mga maperac na candidato para capitan pati na an mga politicong masuporta sa saendang mga tawo sa baryo.

Nagsunod ang veinte pesos, na iyo man an ipanaltag kan mga makagawad.

Masuerte an mga solamenteng candidato para capitan y SK chairman ta dae na kaipuhan magbutbot sa bulsa,

Sa mga macapitan, sanggatos na an minimum na panaltag lalo na sa mga barangay sa poblacion. Kung kaipuhan manggana, dapat madagdag pa nin cincuenta, doblehon hanggan mag-abot sa sanribo lalo na kung personalan an laban.

Sa mga makagawad, minimum man an aveinte. Kung gabos manaltag nin aveinte, lugi ang candidatong kulang ang kapamilya o kaamigo ta makitay-kitay siya sa listahan.

An maginibo na sana kan mga daeng cuarta iyo an makimaherac sa mga votante, lalo na sa saendang mga singaki, parientes, tugang, kasosyedad, kaamigo, madi y padi. An problema ngani ta mismong kapamilya, naringwan an mga kadugo pag naheling na an pandok ni Manuel Roxas, Sergio Osmena o Manuel Quezon, he! he! he!

Caya dae maiwasan kan mga candidato na mangilimos sa mga maayad-ayad na mga singaki, mangutang sa Bumbay, o makisiksikan sa oficina ni gobernador, congressman o mayor para makahagad man lamang nin pandagdag.

Sarong bulan pa bago mag-eleksyon, nagvisita na sa mga bangko an ibang mga elegidong opisyal para magsakdo nin pang-ayuda sa saendang mga lider na makapitan. Dae man daa puedeng sayumahan, lalo na ta sa masunod na taon, sinda man an mahagad nin tabang para man sa saendang ambisyon na magin alcalde o bise alcalde.

Igua na ngani daang mga candidatong nag-withdraw kan saendang CoC para capitan, ta binayaradan na sana kan mga kalaban para dae nang problema. Caya hanggang taringa an ngilit kan mga nabayadan, diit sanang rosnos, diit na gastos, rinibo an ganancia, he! he! he!

An stratehiyang ini, madaring gibohon sa barangay ta diliitan man sana an taraohan. Alagad, pagsakat sa bise alcalde, alcalde, bise gobernador, gobernador asin congressman, masakit na ining mangyari ta milyones na an hororon. Sa mga nacaaguing eleksyon sa provincia, nangyari na ini. Iguang nakakua nin tres milyones pesos y an saro nakakua man nin mahigit doble caini. Dae na kamo maghapot kung silasay ining mga biglang yaman ta history na, he! he! he!

*****

Nag-implementar na man palan nin sadiring widening project an municipio sa Virac.

Kung mareparo kan mga motorista na gaagui diyan sa San Roque, inatras na an kudal diyan sa may kanto papunta sa ARDCI kung hari ka sa main road. An problema na sana caini, ta su kaibong baguing masakit maiatras ta sagad an edificio sa dalan, sinakob an right-of-way. Tibaad lamang magcaoroyon, tanganing pati na an tulay, ma-widening man.

Diyan man sa 559 road sa Sta. Elena, igua man nin dapat ipahalakbang an aguihan. Kung malaog ka sa plaza, bago ka makaabot sa provincial road maagui ka ngona sa diez metros na saday na dalan na saro sanang awto an makanigo.

Magayon na kahoronon kan administrasyon ni alcalde Samuel an maysadiri kan dagang kataning, an familia ni defunto veteran Pelagio Arcilla, na iatras an kudal. Municipio na an magpaguibo kan bag-ong kudal y kung caipuhan, pagibohon an consejo municipal nin resolusyon o ordinansa na masalida sa pangaran kan calle na Pelagio Arcilla St. imbes na 559.

Ngonian na napun-an na ini, ano daw kung isunod naman kan municipio an kahalabaan kan Quezon Avenue magpoon San Pablo sagcod sa extension sa Sta. Cruz na one-way road sa ngonian? Dakul na diyan na mga edificiong nakaanab sa right-of-way pati mga tambak nin baybay, graba, gamit y iba pang nakaolang na sa mga galakaw asin motorista.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs