By By efren ETASOR sorra
BANAAG SA MAAAGA
posted 19-May-2018  ·  
1,168 views  ·   0 comments  ·  
pakatapos ning halawig na kapungawan
dahil sa mga banging dai nagkahelingan
ang masuyong hadok kang mainit na aldaw
nagpaburuk-ad kang mga kaburakan

nagsarayaw sa kagayonan
sa laguertang namumugtakan
kaya nag amyo sa hamot paribot

nasupog lugod su mga panganudon
kaya tuminarago sa kapungkuhan
ta dai tinunungan na bukudon
kang ragit na baging mga leon

masdi ngani ang mga pilyang  gabon
biyong ga tururiik ning chilismisan
ano daw ang piga hilinghingan
caining mga alfombra ning hardin
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs