By By efren ETASOR sorra
ANG HARONG NA MAGAYON
posted 23-May-2018  ·  
1,177 views  ·   0 comments  ·  
bacong minatagas ang hamuráwon
dahil sa sákit ning pagbuhay
sa mga pasad na daripay?

bacong minasarig ang guhî
dahil sa mahib-ug na bahî
boda ilimput na mga buku?

bacong minacusog ang sighid
dahil sa hugót na pagkabugkos
kang saladatuy na mga gihuy?

bacong minagayon ang harong
                  k u n g
pinatagas arog sa hamuráwon
pinasarig arog sa guhî
gakasararo arog sa sighid
                 dangan….

binunyagan ning uran
hare sa kalangitan?

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs