By By efren ETASOR sorra
ANG BULALANGAW*
posted 31-May-2018  ·  
1,203 views  ·   0 comments  ·  
hilnga ang bulalangaw
arkong magayon ning kinaban
pitong color na ga ilibahan
pula, orange, yellow, green
blue, indigo, sagcod violet

ga-ilibahan maski saen mangahang
mina-turon, mina-salok
mga pungko piga tusok
ultimong panganudon na-abot
sagcod dagat piga-ladop

saen hare ang sainyang buhay?

sa manipis na tagisti
mag-aga man o mag-hapon
dangan sa sinag kang aldaw
na adian sa satong tarikundan

bagi bagang sarong familiang
ga-karabitan sa kaogmahan o kamunduan
mga pansadileng kadayadan riringwan
para sa karinasan ning kagabsan

bulalangaw – 
bacong iyo ini su Pangako+ kang Kaglalang
ki Noe na Sainyang ginahâ
akatapos kang Daculang Bahâ?
-----------------------------------
*bulalangaw – rainbow, hablon-dawani
+Pangako – Covenant
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs