By By qui Tang Tacio
Mga hapot sa mga director y politico
posted 7-Jun-2018  ·  
1,263 views  ·   0 comments  ·  

Sa mga narabyang consumidor dahelan kan mga nacaaguing brownouts sa islang maogma, magayon na maghorop-horop kung ngata nakaabot kita sa camogtacan na ini.

Kung batid kamo magbasa kan inaapod na Power Demand-Supply Outlook, mahiling ninyo duman na an total na capacidad kan Catanduanes Grid minaabot sa 15.13 megawatts. Sa ngonian na taon sana ini. Cotana, kung sinunod kan SUWECO an saendang obligasyon na ipatogdoc an Capipian minihydro sa San Miguel na dapat mahaman sa Deciembre 2018, maabot pa sa 17 megawatts an total capacity.

Ini sobra-sobra pa sa 11.7 megawatts na peak load kan isla sa ngonian.

Ngata ta kulang? Limitado an tubig sa minihydro power plants sa Solong, Hitoma asin Balongbong, dae ngani veinte porciento kang dapat na produksyon.

Uyag an tolong maquina kan Napocor diyan sa Marinawa, an saro ngani dae pa nag-oroandar magpoon ini ideliber kan supplier.

Bago pa man an 2018, hinari na kan NPC an pinakadaculang genset, an 3.6-megawatt na Daihatsu na dating pinaandar kan CPGI na nagproducir kin pinakabaratong corriente sa halagang nueve pesos cada kilowatt-hour, compara sa P15-P17 per kwh kan mga diesel genset.

Nabaratohan daa an NPC sa arquila kan Dificelco na un milyon cada taon, na puede man cotanang halangkawan ini depende sa hororon. Dae na pig-renew an lease agreement o renta kan maquina apesar na iguang contrata an CPGI sa cooperatiba na magsupply nin corriente sagcod 2021.

Caya, an naging solusyon kan board sa pangengenotan ni presidente Alex Ang Hung, an duwang lider kan probinsiya na si Cong Cesar y Gob Boboy, taraman an NPC na paandaron otro an 3.6-MW Daihatsu. An problema sana, aabuton pa nin duwa sagcod apat na semana y an corriente mas mahal ta diesel na an gagamiton.

Ini temporary sanang solusyon, ta sa 2019 pinagheheling kan Dificelco na duwa sagcod apat na megawatt na naman an magiging kakulangan por dahel sa gaasenso na an islang maogma.

Ngonian, nag-abiso na man an NPC sa Dificelco na magconducta nin Competitive Selection Process (CSP) para madagdagan an saendang caipuhan na corriente. An problema, na naman, iguang inaprobaran an BOD kan 2014 na 2nd amendment sa ESA kan SUWECO na an katuyuhan, harimbawang magkulang an isla nin corriente, dapat impormaran kan Dificelco an SUWECO y an SUWECO naman an masuplay kan kakulangan.

Inda kung ano an mga nasa isip kan mga director kan 2014 kung ngata nag-oho sinda sa areglong ini. Camo na tabi an maghapot sa saenda kung ano an rason ngata ginakudan ninda nin aregolyas sa dungo an cooperatiba para guyodon na sana kung saen na lab-ogan mapunta.

Hanggan sa ngonian, dae man isi kan mga director, cabale na an tolong soboot bako sa consumidor an boot, kung ano an gigibohon sa pagbalga kan CPGI y SUWECO sa saendang power supply agreements. Segun sa mga ingeniero sa Dificelco, milyones na kilowatt-hours an dae naisuplay kan duwang companya sa Dificelco. Dae man daa nagkahang an 2014 board sa ESA nin penalty clause o probisyon na matao nin penalidad sa dae pagsunod sa contrata.

Ano na ngonian an gigibohon ninda, manganga na sana? Panahon na sa junta directive sa pangengenotan ni Ang Hung na mag-aksyon sa bagay na ini minsan minana man sana ninda an problema. Sabi ngani daa ni Cong Cesar, trabaho niyo an, camo an magresolbar. Dae man daang pakialam an duwang lider kan isla kung sisay an tamaan, basta an gabos na gigibohon kan mga director pabor sa consumidor.

*****

    Hapoton man indo an mga politico, lalo na an mga nasa lehislatibo, kung ngata mahagad man sinda na i-takeover kan NEA an Dificelco. Makasiguro daw kita na bakong tawo-tawo sa posporo nin power supplier an ikahang kan NEA sa Marinawa? Kung iyan mangyari, daculang insulto sa satong mga lideres pati mga constituentes...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs