SABI KANG BURAK SA URAN
posted 11-Jun-2018  ·  
1,117 views  ·   0 comments  ·  
kidayad kang saimong hapihap
sa sakong guminurang nang pandok
banayad, mafresco, mayumhok
ga taong buhay na kaoomok

haros ako magadan na
sa macuring pagka-pahâ
dahil sa maisog na ragit ning aldaw
na mina-tahoy kang sakong namumugtakan

ang saimong pag-abot
hagawak ning graciang
padara ning kalangitan
tanganing lalong magbuswak
ang kurumos kong pagkaburak

hare man ako pagbayae
kung puede, pabantayan
kang mga maogmang tagisti
mag-aldaw o mag-banggi

tabangi man akong maotob
ang dacula kong misyon
magbalangibog ning kagayonan
sa gabos na katawohan
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs