By By qui Tang Tacio
Dae mawara an mahabas sa federalismo
posted 16-Jun-2018  ·  
1,267 views  ·   0 comments  ·  

Marinas na nadiscutir an proponidong Federal Constitution sa forum diyan sa cathedral nin Virac.

Minsan bako pang completo an prinisentar na mga probisyon, igua na lamang nin naheling na haman an mga constituentes.

Magayon an mga gigibohon na reporma sa politica. Harimbawang mag-oyon an Congreso na pano nin dinasitya, ibawal na an pagcandidato nin mga kapamilya.

Entonces, harimbawang maaprobaran ini bago pa man an eleksyon sa 2019, saro sana sa mga Sarmiento an puedeng magkandidato. Mamili si Cong Cesar kung ano an gusto niya, poder o cuarta.

An poder ehekutibo adyan sa capitolyo. Sa Congreso igua man nin poder, alagad ini par asana magpalakas sa mga amo sa departamento nin gobyerno. Mas poderoso siyempre an nacatocaw sa capitolyo, lalo na ta sakop mo an enterong probinsiya.

Ngonian, minsan kulang an poder, adyan man sa pagiging congressman an cuarta, isi an kan gabos na miembros nin Hababang Harong (Lower House). Caya ngani sabi kan sarong observador, masakit daang magtriunfo an campanya ni Presidente Digong contra sa corruption kung an mayor niyang mga kaalayado anas na nakinabang sa commission, he! he! he!

Caya, masakit sigurong makalusot ini sa Camara, ta adyan an mga mahilig magpacandidato nin tugang, aqui, agom, magurang, pamangkin, icaduwang agom, asin iba pang mga kapamilya.

Saro pa, magiging masakit na daang makalusot an mga party list na an mga nasa likod mga politico o mayaman na corporasyon o negociante.

Dae na daa puede harimbawa na sa rehiyon Bicol ka sana macua nin caipuhan na votong cinco porciento. Dae na man puedeng basta na sana magibo nin partylist para sa mga janitor, kung an macapital iyo an among mayaman kan mga janitor, he! he! he!

Sa federalismo, maelegir nin senador sa cada rehiyon. Iguang ifundar na regional assembly na an cada provincia o ciudad iguang duwang representante na pipilion kan tawo base sa partido.

An hapot ngonian, ano an mangyayari duman sa taon-taon na tagama kan Malacanang para sa mga maboot na congressman?

Sayang na dae masyado natocar an isyu kung paanhon an pagbaranga kan cuarta kan rehiyon o kung igua nin tagamang mga proyecto an duwang representante kan cada provincia.

Harimbawang igua, pareho man siyempre an resulta siring sa dati: harabonan wala-too….

*****

An hapot man kan mga pahang consumidor nin Virac Water District kung saaring man matoltoli an servicio kan tubig.

    Decada na an inabot kan magcapirang director diyan sa VIWAD alagad dae pa daa nag-asenso an servicio. Kung sa Dificelco dacul na brownout, pirmi man naputol an servicio  nin tubig.

    Segun sa osipon, minsan cadaclan daa kan mga amo sa VIWAD anas nang mga senior citizen, sige pa daa an lamyerda kan mga ini sa luwas nin isla para sa kung anong seminar o training.

    Cada semana an sesyon caya dose mil an bulan an gastos nin consumidor sa cada director, lalo na itong pirming presente. An namurongan kan mga parainom nin tubig, kung ngata daeng gailig na tubig sa saendang mga posit kung an mga amo sa VIWAD alisto nang golpi sa seminal na pamiting asin training.

    Ipadagos ta an isyung ini sa masunod.

*****

Iguang reparo an magcapirang residentes nin Salvacion sa Virac manongod sa patrabaho kan DPWH diyan sa boulevard of broken hymen.

Ngata daa ta sa ultimong mga metro, dae nang kinahang na concretong pilote an contratista, kundi an binogtak mga pinasang parte kan dating seawall y mgha bato asin baybay.

Igua man cotanang nacatindog diyan na mga pilote sa daragsaan na sala sa linyada, alagad sagcod ngonian dae pa man pigalabnot kan contratista.  Alagad duda an reclamador kung puede pa ining ipalo diyan sa proyecto.

Hapoton ta daw an DPWH kung ano an saendang maneho…


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs