By By qui Tang Tacio
Padarhi man kami ning pambatag na bagyo…
posted 26-Jun-2018  ·  
1,440 views  ·   0 comments  ·  

Nagwalk-out daa si Cong Cesar duman sa selebrasyon kang ika-120ng Philippine Independence Day sa Plaza Rizal sa Virac.

Segun daa sa mga nacaheling, matapos daang paenoton an mga Mason asin iba pang politico na sa wreath-laying ceremony, dae na daa inapod an pangaran kan honorableng congressman. Caya daa an ginibo kang gustong maging gobernador, maglakaw paluwas sa plaza asin sakay sa awto.

Ngonian, tibaad tawan na naman ini ning color politica, lalo na ta nagdeclarar na si Cong Saryo na siya macandidatong gobernador sa 2019 kalaban si Gob Boboy, an nag-organizar kan programa sa plaza na dae man ngani nag-atender ta nasa Maynilang Kayganda.

Tibaad napangringaw man an emcee o sisay man na in-charge sa mga bagay na ini ta nagkapot nin baoo kang banggui. Dati man na nasa programa sa simbahan an pangaran kan congressman caya imposible man na dae siya cabali sa wreath-laying.

Sabi man kan iba, igua man sigurong importanteng rason kung ngata naghari siya ning amay. Segun sa osipon, iguang atenderan na okasyon an congressman duman sa Marambong, Pandan, pakatapos mamiyesta pa sa Bagamanoc asin Sicmil sa Gigmoto. Baad mapan-os an mga handa sa saiyang dadagusan kung atrasado na siya mag-abot, he! he! he!

*****

Harimbawang dae pa mangyaring mapaandar kan Napocor an daculang maquinang binayaan kan CPGI, saro sana an solusyon na puede tang hagadon sa Kagurangnan.

Magcampanya an manejamiento sa Dificelco, si Andres man ini o si Zafe, na magrosaryo an enterong cincuenta y cinco mil na consumidor kan cooperatiba na padarhan dindi nin duwa o tolong bagyo, he! he! he!

Dae man kita mahagad nin mga riso-risong arog kan dara ni Sening, Reming, Loleng o Nina, kundi itong mga pambatag sana na an uran madurar nin tolo sagcod limang aldaw. Dae na baleng magbaha sa calle o mag-apaw an mga salog, basta pano an mga dam ning hydroelectric power plants sa Solong, Balongbong y Hitoma.

Sarong bagyo ngonian na Hunyo, tigsad naman sa Hulyo asin Agosto. Sa Septiembre, masque dae na magnobena ta takada na kaan an bisita ning mga barong-barong o typhoon, he! he! he!

Mawara na an problema sa brownout, masup-ay man an mga posit nin Virac Water District minsan color dugui an maluwas. Puede man siguro makabakal an mga director kan VIWAD nin Diatabs harimbawang magbugris an saendang siete mil na consumidor, he! he! he!

Bilang pakisumaro sa mga napapahang mga consumidor, dae na sinda mabakal nin mineral water na inumon sa semanal na board meeting kundi tubig na sinakdo sa posit sa saod o ospital. An pagrig-ok ninda kan tubig na ini gigibohon live sa CNN, he! he! he!

*****

Nagrally palan daa an inaapod na Catanduanes People’s Organization Working on Energy Reform (C-POWER) sa Dificelco kan Hunyo 12 para hagadon na hababaan an presyo kan corriente.

Dae man daa nagluwas an mga taga-NEA para sinda imbitaran sa laog, he! he! he! Dae sigurong darang pabalon an Manila para sa mga raliyista.

Ngonian, marinas man ini na magpaluwas ning init an mga awat nang naaningahotan sa daeng tunong na brownout. Sayang na dae inagda an mga reclamador sa facebook tanganing mas macusog pa an kurahaw ninda sa Marinawa.

Alagad, dae man puedeng gibohon oro-aldaw o semanal an protesta ta daeng matagal sa gutom o init, lalo na ta dae man sinda sustentado nin supplier ning corriente.

An maray caini, adalan kan grupo, asin sisay pang mga interesado sa tunay na reporma sa enerhiya, an mga presenteng contrata ak Dificelco. Kung iguang sala, kasuhan an mga may kagibo, siring sa pangapodan ni Cong Cesar. Kung agrabyado ta iguang siningil na dae man dapat bayadan kan publico (cabale si Nestor y mga macuapo), maglansar nin kaso sa magcacanigong corte o agencia.

Iyo na sana ini an puede tang gibohon. Ngonian, haen daw an mga maorag na mga abogado, mga gurang man o aqui pa, tanganing matabangan an mga reclamador? Kung an saendang orag hanggan sana sa harambugan sa testimonial dinner, pasensiya an banwang Catandungan…


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs