By By efren ETASOR sorra
ANG BAYBAYON
posted 14-Jul-2018  ·  
1,203 views  ·   0 comments  ·  
dating bahur-bahur na bato
parte ning daculang pungko
n A g   R + I + N + O + G
R u M I N a M p A h O g!!!!!
        nakalampaw sa
        b
           â
              h
                 a
                     w
rinukot-rukot ning surog sa sarog
lalo na pag minaragasâ ang bahâ

sa paturu-tiltig, nagkatililiad kaya
naging mga
bato…graba…grabita….baybay
inanod sa suba
hinigop ning hunas
kaya naka-antos sa

M A Y A N G   N A   D A G A T

kinuru-kawata ning
pilyong lungso
rinapado sa
mga bukahan
hinumok-humok
sa daragsaan
uro-utro-URO-UTRO-uro-utro-URO-OTRO-uro-utro
pilang taon
ginatos…rinibo….minilyonoooooooonnnn!!!!
sagcod nagi nang halawig na baybayon…….
ang iba maputi
ang iba maitom
pero
PAREHONG MAGAYON

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs