By By efren ETASOR sorra
BROWNOUT CAIDTO BODA NGONIAN
posted 16-Jul-2018  ·  
1,187 views  ·   0 comments  ·  
kung banging mina brownout caidto
kang saladay pa ang mga aki mi
minaluwas kami sa samong harong
ga banig sa laguertang magabon

ung rinas namnamon ang kabanggihon
mga tuntunbalagon sa mga dahon
ga uruktoy ang mga aki nganing dakpon

kidayad man na pagdangogon
ang huni kang mga tururong
baging clasikong orkestra ni tang loloy
pag minasabay pa ang kurahaw ning kuwaw
inay, plus na trumbon ni tang lutoy

pero ang pinakamagayon na paghilgon
ang langit na namuyog ning mga bitoon
mga kabug-kabod ning maogmang riwanag
grabing hapot, dapat diretsong simbagon

“ano an, mama, ang mariwanag na clouds?”
“iyang ang galaxy, minilyon ang layo sa kinaban;
katilipunan ning mga maboot na tawong gadan na”
“ngata ta dacula & mariwanag ang sarong an?”
“venus, ang morning and evening star”

daing patod na mga hapot habang ga saranduyan
kilitikan, harâhâan sagcod sa kapuypuyan

saru-sarong kakargahon pasiling sa harong
urubayan kami sa halakbang na bidang
duman mafresco, dai caipuhan ang electric fan

ngonian, pag mina brownout 
ga luwas na ako, pero solo-solo n asana
dai na si agom na pirmi kong kataning
su mga aki, nasa saindang sadileng pagbuhay
warâ na man su mga tuntunbalagon

adian pa ang mga huni ning tururong
pero baging punebreng kapupungaw dang’gon
sa tanog ning saxogon ni tang laloy

adian pa su dating mga bitoon
pero sa pagmate ko, mga luhang ga uran
harê sa kariwang’gan ning kalangitan 
pasiling sa madulum na kapungkuhan.

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs