By By efren ETASOR sorra
ANG BURABOD
posted 6-Aug-2018  ·  
1,234 views  ·   0 comments  ·  
ano ang pigahanap mo
imbes magpa itaas ka
sige mong paibabâ
pa sapâ, pa subâ

sagcod sa kadagatan
mawara ka duman

simbag ning burabod

buhay kong ga sup-ay
papuntang kadaculaan
    kariwang’gan
       kagayonan
          kadunungan

iyo, mawawara
ang sakong tab-ang
magiging maasgad

pero, maging
parte ning kamay’ngan
na ga sirve sa kagab’san

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs