By By efren ETASOR sorra
BAHALA MO BUHAY MO!
posted 21-Aug-2018  ·  
1,137 views  ·   0 comments  ·  
ano ang aabuton
caining mga millennial
na daing ibang gibohon
ang mag kapâ ning selfon 

poon pagmata sagcod magkaon
maski igwang kahuron-huron
pag nag ogik ang selfon
ito ang aatubangon

ata, dai nang exercise
dai pang toltol na pagkaon
ta pirming kahampang tv o selfon

sa pagkaturog, caipuhan baga
maghigdang alas 10 ning banggi
caipuhan nanuk nang alas onse
ta oras nang detoxification kang
puso, katoy, bato, palî, bagâ, tikon-tikon, etc.
boda pag-manufacture kang dugo sa
pinaka-sentro ningn mga tulang

ya, kung dai na gakaturog ang tawo
ta sigeng text, facebook, messenger,
safari, youtube, karawat, etceterrraaaa

kung ang tamang pagkaturog otso oras
mahangâ ma-idlip alas tres na ning aga
danggan mabungkaras alas seis ta matarde na
saen babawion su nawarang limang oras?

ano ang mangyayari sa ginhawa?

bahala mo buhay mo!

ya su magurang mo?
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs