By By qui Tang Tacio
Lamang ang batid magkurukay
posted 27-Aug-2018  ·  
1,215 views  ·   0 comments  ·  

Sabay-sabay na nag-arabot kan sarong Lunes an cadaclan kan mga lider political sa isla.

An bihira maheling na si dating Congressman Cotipyo nag-aparecer na, guyod sinda dating Bise Bong, dating Gob Siliwong, pati na an saendang mga madunong na atorning paraisip nin mga adayo sa eleksyon.

Dae pa ngani natapos an Miercoles, kapiyestahan nin Viga y Calatagan, nagmiriting na an saendang mga alipores y mga lideres, lalo na an mga bocal y mga alcaldeng taga-NPC.

Segun sa mha chismosong nacaheling, an plano daa kan NPC, si Cotipyo an madalagan na congressman, si Manay Siliwong mabalik sa capitolyo, y si Bong mabise na naman. Dae daa naisihan kung papanohon ni Manay an piga-ofrecir na plano, ta nakaanunsyo na si PBM Tiptip na siya an macandidatong congressman kalaban ninda Manoy Hec y Manoy Jorge.

Sabi pa, ipapadagos pa daa an hororon sa Maynilang kayganda ta habo daa ni Manay na an saiyang mga kahuron nakainom nin alak, he! he! he!

Halaton ta an mga mangyayari…

*****

Ngonian, sa mga gahapot kung seryoso daa si JAS sa pagcandidato sa 2019, an saro daa sa makasimbag an mga kapadian.

Segun pa sa mga sehongan, nagribot daa si JAS sa mga parokya, nagcortesia sa mga padi y nanaltag nin tig-diez mil bilang personal na donasyon. Inda sana kung pinatoron kan mga nakarecibe an donasyon o diretso na sa caban, he! he! he!

Maguiromdoman na kan ilansar ni Bise an saiyang campanya kan 2016, halos veinteng padi an nagmisa para sa saiya. Iyo man siguro an gigibohon ni Cotipyo tanganing paoranan nin venditadong tubig an mga paracampanya, lalo na an mga parataltag. Tibaad lamang dae na makaisip na ipasaromsom an cuarta, he! he! he!

Icaduwang hapot kan mga votantes ni Cotipyo, kung sigurado daang igua nang ipanaltag an dating congressman. Huwag kang mahagas, sabi kan numero unong capitalista ni JAS, ta dae daa an mabotwa sa isla kung dae siyang tabag na fondo para sa 2019.

Naenot nang nagsabi si Cotipyo na madari daang daogon si Atorni Jorge, lalo na ta duwa sinda ni Cong Cesar na gacandidato. An heling man siguro ni JAS qui Tiptip y Manoy Hec mga maluyang claseng manok na makurambiste pagbutasi sa rueda, he! he! he!

*****

Kung titimbangon mo an apat na mga aspirante sa pagca-congressman, lamang si Manoy Jorge kung an inaguihan sa panggogobyerno an babasaran: magpoon kan panahon ni Cory sagcod qui Pay Digong, pirmi siyang iguang halangkaw na puesto sa gobyerno nacional.

Sa saiyang mga kalaban, si Cotipyo sana an nagcaigua nin siring na puesto ta siya an NTC commissioner kan panahon ni Erap. Si Manoy Hec y Tiptip dai ni ano.

Alagad kung panggana sa lado nin eleksyon, lamang si Cotipyo ta nacatolong termino siya sa Congreso y nadaog sana kan banggaon niya si Gob Boboy. Si Manoy Hec nakaganang saro bilang gobernador mantang si Tiptip naging alcalde sa Pandan bago nagbocal. Si Manoy Jorge duwang vez yata naderota sa politica kan panahon bago ini nagsikat sa Maynilang kayganda.

An gabos na ining mga bagay mawara sa isip kan mga votantes oras na magluwas na an pambubod kan cada saro. Natural, an dacul na bubod y an alisto magkurukay iyo an magana, he! he! he!

*****

    Ano daw lamang an maginibo ni Cong Cesar sa mga proyecto kan DPWH na dae gaturupo an lakbang?

    An nahaman kan DPWH Catanduanes district na tinampo sa Ibong Sapa halakbang, alagad duman sa ginibo kan DPWH regional office sa Calle Mabole asin sa Sto, Domingo, tibang an widening sa cada gilid.

    Magayon na mareparo ini kan satong congressman, lalo na ta saro sa saiyang marhay na naginibo an paghanap nin fondo para sa pasemento kan mga tinampo sa isla….


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs