By By efren ETASOR sorra
TUBIGtubigTUBIGtubigTUBIG
posted 3-Sep-2018  ·  
1,210 views  ·   0 comments  ·  
hurubas na ang mga burabod 
pâak na ang mga sapâ 
hababaw na ang kasarugan
ga hurubas na ang mga bubon 

dahil daa an sa “el niño” 
o sa pangagat ning habagat
o dahil sa “climate change” 
boda kung ano anong mga termino 

pero ang totoo… ang totoo
ugo na ang satong mga pungko 
dahil sa abuso ning mga tawo 
lalo na kang mga poderoso

so mga barahur na kahoy
rikos ning magkapilang tawo 
pinarid baga sa harayong banwa

su mga natadâ piga fiestahan pa
ning mga illegal na para troso 
maski daing amat na kahoy piga uring 
kaya ano ang matadâ? ano ang matadâ!!

habagat? natural baga an ning panahon
“el niño”? katampad baga ning “la niña” 
“climate change?” balos ning natura sa tawo

ya sisay ang nagkasala? 

su mga tawong poon pa caidto 
sagcod ngonian, sige pa ang pag ugo 
sa satong mga pungko 

kaya kung dai ta babantayan
ang satong kapungkuhan 
ano ang satong aabutan?

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs