By By qui Tang Tacio
Kurukay, mari!!! Kurukay, mari!!!
posted 30-Sep-2018  ·  
1,094 views  ·   0 comments  ·  

Nagpoon na magkurukay an mga politico.

Si dating Congressman Cotipyo magcapirang vez nang pabarik-barik sa isla, gapaapod nin mga amigo, lider asin dating lider. Segun sa mga maki-JAS, pigamate-mate daa kan amo ninda kung puede pa siyang makavuelta sa puesto, minsan walong taon na siyang nawara sa politica.

Ngonian, kinurukay na daa caini an mga capitanes, binugaw duman sa laguerta ni Tia Nimfa tanganing bahogon nin masilam na pagkaon na dae pigatinda sa Joza Enterprises, he! he! he! Libre pa an de-color na tubig na nakaboyong, he! he! he! Natural, igua pang paikim na manang, he! he! he!

Si Manoy Hec sige na man an sabay qui Gob Boboy y Bise Gob Shirley. Nagkaarabotan duman sa kahadean ni Kapitan Casty an negociante, si Cong Cesar y Manoy Jorge, y an tolo saro-sarong nagdeclarar kan saendang mga plano.

Kan Viernes, nagpamiting nin mga lideres sa Virac si Cong Cesar y Manoy Boy. Segun sa mga nakaatendir, hinagay daa kan duwa an mga lider tanganing an matada sana iyo itong malakaw para sa magtugang. Hinari na daa itong mga namangka sa duwang salog, he! h! he! Entonces, dagos an stratehiyang Buy-One, Take-One (BOTO), he! he! he!

Nag-abot man daa si Manay Siliwong caibahan an saiyang agom na si Bong Wong. Sagcod sa ngonian, dae pa daang anuncio kung sisay talaga an ciertong macandidato para congressman, Paghororonan pa yata duman sa Golden Bay Restaurant sa Pasay City. Sabi ni Manay, maghalat sana daa an gabos sa daculang balita na maluwas bago mag-abot an filing nin candidature sa Octubre once sagcod diez y siete

Hayahay an mga capitan y mga lideres kung maimbitaran nin gabos na ambisyoso sa 2019. Makabawi-bawi sa ginastos kan eleksyon, he! he! he!

*****

Saro da dapat consideraron sa maabot na pirilian iyo an katotoohan na dacul na votante an dae masunod sa linyada nin partido.

    Iguang mavoto ki Jorge alagad aduman ki Gob Boboy. Iguang mavoto ki Gob alagad an congressman si Cotipyo. Iguang mavoto ki Cesar alagad an congressman si Manoy Hec o caya an sisay man sa mga Wong.

    An importanteng pagalabanan iyo an Virac, lalo na sa pagcagobernador. An gabos man na gusto makaabot sa Congreso anas iguang harong sa Virac, alagad duwa sana an orihinal na taga-Virac.

     An sisay man na macadacul sa Virac, gana.

*****

Ngonian, duman daa sa Panganiban, sa teritoryo ni  alcalde Obet Fernandez, nagcaoroyon na daa an magcapirang politico na labanan an piniling candidato ni mayor na si Cesar Robles.

Dati nang nabareta na apat an malaban sa pagca-alcalde sa pagtapos kan icatolong torno ni Obet: si dating PBM y ngonian capitan del baryo na si Oyong Angeles, si Bise Alcalde Bingbong Cabrera, dating consejal Robles, y dating Bise Tiay Villamor.

Alagad, naorocag an gabos kan madaog sa pagca-ABC president si Oyong, na an kalaban tugang ni alcalde. Segun sa mga osipon, naglaom daa an dating PBM na siya na an gana ta si alcalde daa an nagpresentar na iyo an macua nin capitan na mavoto ki Oyong.

Idagdag pa daa dindi an nangyaring caribocan sa sesyon nin consejo municipal invuelto si Bise y an akcalde, caya daa nagsaro na sana nin fuerza si Bingbong y Oyong. Segun sa mga nacaisi, duwa sana daang reeleksyonista sa sanggunian an dae caibahan sa linyada kan duwa.

*****

    Iguang nagreclamo kan padalagan kan bonoan diyan sa Bigaa.

    Sabi daa, an mga tawo nin municipio galaog dos oras na leyt, dae pang meat inspector na maheling kung toltol an pagbono.

    Segun sa osipon, minsan daa mag-akion nang carbaw, ibono pa, pati su ogbon na gadan na pagluwasa, itadtad pa para ipabakal sa saod.

    Kung igua daang amo na gaabot, rosnos sana daang rosnos kan papeles, basta iguang nakasabit sa perno pagparibod, he! he! he!

    Kung dae man nin amo, bahala na an mga parabono ta dae man nin poder an mga casual na empleyado.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs