By By qui Tang Tacio
Inutangan nin LGU, ipamakal nin voto?
posted 14-Oct-2018  ·  
1,250 views  ·   0 comments  ·  

Mapoon na ang filing kan Certificate of Candidacy sa aga, Hueves, fecha once nin Oktubre.

Sa mga masunod na aldaw, afuera sa Sabado y Simba, maluway-luway nang visita sa COMELEC an mga ambisyoso, mga habo maghare sa puesto, pati na an mga pinangaturugan na muklat, he! he! he!

Ang iba pasimple sana, tanganing dae halata o caya dae magastosan sa apritadong votantes ta harayo pa man. An mga kulang an pagilomdom sa banwaan natural mapakalag, iguang banda, mga alipores na mabitbit nin banderitas, guyod pa ang mga taga-media.

Segun sa mga tahodan nang politico, medyo kulang ngonian an malansar kan saendang candidatura ta an mga hababaw an bolsa, habo nang maderota, he! he! he! Ito sanang daeng herac sa cuartang pinagalan o hinabonan an matener, he! he! he!

Sa gabos na sugal, ining sa politica an daeng ganahan, minsan ika an macatocaw. An puedeser sanang macaganancia iyo an nasa Congreso, ta igua duman nin mina nin bulawan, mga deligencias posibles, mga regalong narecibe minsan bakong Krismas, alagad igua man nin kaibang remalaso. Kung makanagbo nin presentadong daraga, tapos an buhay familia. Kung masobrahan man nin perac y poder, mabawasan an votante.

Hilnga ta sa gobernador duwa sana an candidato, alagad sa congressman apat na. An naka-candidato sana mga maimo. Kung dati ka nang mayaman sa negocio, gusto mo pa nin poder, magcandidato ka sa Congreso. Igua ka nang poder, dacul ka pang cuarta, he! he! he!

*****

Aduman na palan sa capirolyo nin Mahal na Dios si Rosalie Alberto Estacio, dating bise gobernador kan panahon ni Gob. Danding y gobernador kan 1992 hanggan 1995.

Pinapaabot mi an samong pakidumamay sa nabayaan na familia y an Alberto clan.

Si Manay  Salie an nagmana kan talento sa politica hare sa sainyang ama, si Cong. “Manoy Jose” Alberto. Alisto sa pagbalangibog kan sainyang programa sa tribuna, madaring kahoronon, siya an ultimong miembro kan mga Alberto na nagkapot nin capitolyo. Sayang lang na dae na sita natawan pa nin tsansang makabalik sa gobyerno bilang servidor nin banwaan.

*****

Haloa haman na an linyada sa itaas kan mga politico.

Buwa daa an bareta na igua pang maentra sa laban sa pagcagobernador, ta an magiging pangtolo sigurado nang daog.

Caya an natada iyo siempre sinda Gob Boboy Cua y Cong Cesar Sarmiento. Magayon na laban ini ta parehong matawo y parehong iguang perac. Alagad sabi kan mga observador, an karatista an lamang kung dae maadal nin kung fu an boksingero, he! he! he!

Sa congressman, sigurado na si Manoy Jorge, Manoy Hec, dating Congressman Cotipyo y an magiging pang-apat daa iyo si dating Gob Manay Siliwong. Dae man daa puedeng magbalik sa capitolyo si Manay ta hari na siya duman, dae nang naringwan. Saro pa, an cuarta aduman sa Congreso, bako sa capitolyo, he! he! he!

Sa bise gobernador, posible daang si PBM Tiptip Wong ang kalaban ni Bise Gob Shirley. Nachismis man na si PBM Vincent, na aduman na sa Nacionalista Party kan mga Wong, interesado man na magbalik sa dati niyang puwesto alagad baging nagbago na an isip, sa SP otro an dalagan.

Kargado an listahan kan mga macandidatong PBM sa East District. Maliban sa mga incumbent na sinda PBM Turado, PBM Bolotoy y PBM  Vincent, igua pang mga interesado maging bocal, saro na duman an magraduar na alcalde nin Payo na si Obet Fernandez.

Iyo man daa an sitwasyon sa West District, ta dacul man an pinangaturogan na magsalida sa duwang magraduar. Sa duwang reeleksyonista na si PBM Raffy y PBM Popa, madagdag pa sa balota si dating PBM Atty. Fred Gianan Jr, y dating PBM Nel Asanza. Igua pa daang mabali sa sultada na mga dati man na PBM o mga presenteng consejal.

*****

Sa ngonian, an mga dati nang maperac campante na sa saendang natipon.

Iguang mga macandidatong mahalat pa nin ayuda o deligencia. Si Cotipyo daa iguang resibihon na tabang qui GMA, y an iba maasa sa tabang hari sa partido na pandagdag sa sinsilyong nasa bolsa.

Alagad iguang mga huringhuding na an ibang mga elegidong opisyal ga cuenta na kan saenda daang mejoras sa daraculang loan o utang sa bangko kan saendang mga liocal na gobyerno. Igua ngani daang mga pinanugaan nin tig-sarong milyon na puedeng ibolsa  na sana o gibohon na pambubod sa eleksyon.

Inda kung papan-ohon ini kan mga alcalde, lalo na ta dae man nin ibang epekto ini kundi ihagad sa contratista, na maresulta man sa ampaw na patrabaho.

An masakit caini, harimbawang totoo y mangyari, maderota an mga invueltong opisyal oras na maisihan kan banwaan.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs