By By Arnold Matencio Valledor
PAOG
posted 14-Oct-2018  ·  
507 views  ·   0 comments  ·  

SUMALOK sa tapayan ng paog na umuusok pa si Tang Melo, ang nag-iisang parpaog sa kanila sa Panganiban. Sinadya niya ito sa mismong paogan sa gitna ng kasasahan dahil sa pinaghahandaan niyang Research Congress na gaganapin sa Division Office sa susunod na buwan. Gusto niyang itampok ang buhay ng parpaog lalo na at nag-iisa na lamang ito sa kanilang lugar.

Habang iniaabot sa kanya ni Tang Melo ang hawakang kahoy ng may kalakihang panalok na bao na lumiligwak sa paog na umuusok pa, sinabi nito na masarap itong inumin kapag mainit-init pa dahil di ramdam ang tapang. Madalas, dagdag pa nito na sinumang umiinom ng kanyang paog sa mismong paogan ay napapasarap ang lagok. Inabot niya ang hawakan. Umuusok ang paog sa bao. Hinihipan niya. Isa. Dalawa. Tatlo. Sinubukan niya kung kaya na ang init. Pinadaiti ang labi sa paog. Mainit pa. Hinihipan niya uli. Sinubukan uli. Kaya na. Uminom nang kaunti. Nilasahan. Manamis-namis. Masarap. Pinakiramdaman ang pagdaloy ng paog sa lalamunan. Hindi gumuguhit. Walang gaanong tapang. Kakaiba ang lasa sa lahat na naimon niyang nakalalasing. Tiningnan niya si Tang Melo, abala na ngayon sa pagdagdag ng kahoy na panggatong sa bariles na halos puno ng tuba ng sasa. Nasabi nito sa kanya kanina na hindi dapat maputol ang apoy upang tuloy-tuloy sa pagtipon ng masaganang singaw sa puwitan ng kawa na nasa ibabaw lamang ng bariles na kapag nagkumpol ay dadaloy sa saluro hanggang sa nakaumang na tapayan.

Nilagok niya ang lahat na paog sa panalok. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niya na sobrang abala na si Tang Melo sa pagdagdag ng panggatong. Pawisang-pawisan. Tumatagaktak. Kung tuba ng sasa ang laman ng katawan ni Tang Melo ay paog ang pawis nito. Napapangiwi minsan si Tang Melo. Sa sobrang pagod kaya? Sa sobrang pagkadarang? O, sa sinabi kaya nito sa kanyang problema sa pagitan nila ng isang kapatid na lalaki na balak kunin sa kanya ang pinaghahapbuhayan niya?

Inilipat-lipat niya ang tingin. Kay Tang Melo, sa ginagatungang bariles, sa kawa, sa saluro at sa tapayan. Sa tapayan, sa saluro, sa kawa, sa ginagatungang bariles at kay Tang Melo. Maya-maya, nakita niya na pabagsak sa kanya ang bariles na ginagatungan ni Tang Melo. At wala siyang lakas na umiwas.

--------------------------

paog - lambanog


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Maikling Kuwento articles
home home album photo album blogs blogs