By By efren ETASOR sorra
DIOS MABALOS!
posted 29-Oct-2018  ·  
1,031 views  ·   0 comments  ·  
salamat sa Dios

sa daing sagcod Nyang
pagkamoot sako

apesar kang sakong
pagiging makasálan

tinaohan Nya pa ako
kang cusog ning ginhawa
boda riwanag ning mata

maw-ot mong gamiton
ining mga regalo

sa padagos kong
pagsirve sa simbahan

pagsurat kaining
BURABOD

boda paghingohang
maging macusog & maogma
para sa sakong familia.

DIOS MABALOS!

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs