By By qui Tang Tacio
Cuentada nin gastos sa 2019
posted 29-Oct-2018  ·  
1,481 views  ·   0 comments  ·  

Dos cientos noventa y cinco palan gabos ang macandidato sa 2019 elections.

Kung sasaro-saroon mo ang listahan kan mga veinte-ochong personajes na malaban sa pagka-congresista, gobernador, bise gobernador sagcod bocal, cadaclan caini iguang mga perac.

Sa pagca-gobernador, duwa an lampas tuhod an bolsa. Posibleng magastos an mga bida nin sanggatos milyones cada saro. An mga votantes dae nang pakialam kung saen hare an cuarta, basta pag-abot nin  visperas nin eleksyon, Igua sinda, he! he! he!

An natadang tolo posibleng dae sana magasto o caya tatawan kan saendang mga sponsor. Sabi ngani kan mga tahodan na politico, dae kan daa magcandidato kung dae ka man sana siguradong magana, he! he! he!

Sa pagca-congressman, an apat na nag-file nin CoC anas iguang mga natagong kaban nin bulawan. Posible man na abuton nin cien milyones an gastos kan duwang malaban sa puesto. An mamurhing duwa posibleng magcurambiste na sana o caya magkinuripot ta kulang an pinakilimusan, he! he! he!

Sa bise gobernador, saro sana an seryoso, alagad tibaad daa igua pang magbotwa na dating derotado kan 2016. Harimbawang mangyari ini, madagdag an gastos ni Bise Gob Shirley ta igua man nin caja de hierro baguing sa banko an malaog. Bahala na an votante magpili sa diit na imo o sa daculang imo, pero hababa na siguro an veinte milyones cada candidato.

Sa mga gusto magin miembros kan junta provincial, trese sa mga ambisyoso an midbid na igua man nin tagamang pambubod. Segun sa mga politico, hababa ba ngonian an dos milyones na caipuhan para makua an saro sa apat na tocawan cada distrito. Ang siguradong fondo, tolo sagcod apat na milyon an mailuwas kan mga alisto magkurukay, he! he! he!

Ta dacul man an candidato, puedeng duman na sa baluarte makurukay an kulang an fondo, makua na sana nin voto sa daraculang barangay sa ibang banwa.

Sa itaas pa sana, maabot na sa P500 milyon an igastos sa eleksyon, cabale na siempre an pang-gasolina, bayad sa paracampanya asin mga jukebox, panaltag na papelita, painom, pangmascada asin an mga itatao sa mga ga-solicit, he! he! he!

Duman naman kita sa mga municipio, na iguang dos cientos sisenta y sieteng aspirantes.

Treinta y uno an macandidatong alcalde, alagad an saro dindi – si Remegio Villaluna kan Bagamanoc – kulang an gasto ta dae na mamakal,l sigurado nang gana.

Sa mga natada, anom an baguing dae man nin bitaminang dara. Sa veinte cuatrong seryoso, hababa na an gastos na diez sagcod veinte milyones cada. Sa average na quince milyones, entonces an maipaluwas sa Mayo 2019 maabot sa P360 milyones.

Sa pagca-bise mayor, veinte seis man an interesado y an saro dindi – an Hadi kan Bagamanoc – dae man nin kalaban kaya masque dae manaltag. Tolo man an daeng capacidad magasto nin minilyon, caya an tadang seryoso veinte dos. Sa minimum na cinco milyones cada, dagdag na naman na P125 milyon na panggastos ninda.

Dos cientos diez man an gusto maging consejal. Harimbawang sinda gabos iguang pangpaon sa banwit y an cada saro magbutas nin sarong milyon na sana, ihabol ta pa an P210 milyon para sa mga votante.

Entonces, kung susumahon mo an gabos na cuentada, maabot sa P1.195 billion an maribot sa Islang Maogma sa Mayor 2019, ang saya-saya!!!

Ngonian, sayang na bakong taga-isla an nanggana kan un bilyon na premyo sa 6/58, cotana dae na magasakit paghanap nin utangan an mga candidato, he! he! he! Afuera na sana kung an ganador mismo an magdalagan na congressman, ta dacul pa an gaganahon sa pork barrel, he! he! he!

*****

    Saro daang opisyal sa Virac RHU an pigreklamo dahil sa salang tratamiento sa cliente.

    Segun sa reclamador, iba daa an tabas kan dila kan nasabing opisyal kan sinda maghagad nin medical certificate ta caipuhan sa LCRO.

    Sabi pa, dae ninda piglaoman na arog caito ang simbag kan serbidor nin banwaan.

    Dagos daa nindang pigpaisi si alcalde Samuel y bise alcalde Arlynn kan nangyari, na sabi ninda dae dapat mangyari lalo na sa mga daeng kaya sa buhay.

    Kung kamo makaabot sa municipio, igua diyan nin mga nakadukot sa lanob na noticia hare sa alcalde, na an sisay man na opisyal o empleyado nin municipio na bakong marinas an pakihampang sa publico (cabale si Nestor), dapat iosip qui Mayor Samuel. Halaton ta kung ano an mangyari...

   


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs