By By qui Tang Tacio
Nagkarilibong sa Binurong
posted 18-Nov-2018  ·  
1,032 views  ·   0 comments  ·  

Pasensiya ngona ang mga mahilig mag-selfie sa mga magayon na lugar arog kang Binurong.

Nabawasan sinda nin sarong puntahan, ngonian na sinarhan kan familia Sorreta an saindang sadiring propriedad sa Guinsaanan diyan sa kahadean ni alcalde Chito Chi.

Pasensiya man an mga residentes sa barangay, lalo na itong mga tourist guide pati na an mga paratienda nin tubig asin mirindalan.

Dae pang desisyon an familia kung noarin pabuksan otro an Binurong, ta maculog pa sa daghan an mga daeng dating comentaryo kan mga mahilig magpost sa facebook. Ini an masakit sa dagos minabuka an kimot, minsan kulang an pagkasabot sa mga isyu. An importante sainda, makainot magpost tanganing mabasa kan mga parehong comentarista.

Segun sa mga Sorreta, habang dae pa sinda naka-move on sa isyu, sarado na ngona an Binurong. An palaogon sana iyo itong mga piling senior citizen, mga PWD na iimbitaran na makaduman sa pamosong lugar tanganing maheling ninda bago pa man sinda magsakat sa langit.

*****

Sabi kan sarong candidato sa Virac, purbahan asin namitan an gobyerno nin pobre.

Bako man daa ining totoo, ta an candidato natural na magastos sa campanya, minsan dae manaltag nin cuarta. Ngonian pa sana daa, sabi kan sarong maboto sa ibang candidato, nanaltag na si ser nin tres cientos cada lider.

Dae man nin problema kung magtao nin tres cientos cada lider. Segun sa COMELEC, an puede sanang gastoson nin cada local na candidato tres pesos cada votante sa saiyang lugar.

Caya harimbawang cincuenta mil an votante sa Virac, an cada candidato dindi magpoon alcalde hanggan kagawad puede sanang maggastos nin ciento cincuenta mil pesos. Sisay an buang maniwala na an P150,000 makapagana sa candidato sa panahon ngonian?

Harimbawang iyo ini sana an fondo mo, dae ka na maggastos sa campanya. An gibohon mo batlay, o bisikleta, magkurahaw sa tahaw nin baryo, magpamiting na tubig sana an inumon asin saro-saroon an mga votante na abrasa sana an itatao, he! he! he!

Harimbawang manaltag ka man gamit sana an limitadong imo na ini, sa barakalan ngonian sa kagawad na kaipuhan cincuenta cada votante, an makukua mong voto sa Virac maabot sana sa tres mil, dae pa an nin pigaapod na mortality o itong mga bayad nang dae man nagvoto.

Kung ginibo mo ini kang 2016 election, pang-veinte dos ka sa listahan, he! he! he!

Caya ngani daa an mga congresista, cabale siyempre si Cong Cesar, nagpasar kan House Bill 7295 na gigibohon na treinta pesos cada votante an gastos nin mga candidato sa local na posisyon.

Entonces, imbes na P150,000, magigi nang P1.5 million. Puede na manaltag, mga tugang kong makiimo, he! he! he!

Kang 2016 election, an numero ocho sa mga ganador dose mil na voto an nabakal, ay sala, nakua. Ngonian siguro trese mil na an caipuhan, caya sa mananggatos cada votanteng parapabakal, an maggastos sa pamakal nin voto P1.3 million, igua pang uli, he! he! he!

*****

    Ano na daw an nangyari sa proponidong ley na ini?

    Hapoton ta daw si Cong Cesar. Harimbawang maipasar ini sa Senado asin mapirmahan na ni Presidente Digong, siguradong mabawasan an mga bubuwaon na politico, he! he! he! Medyo harani na sa totoo an isumitir nindang listahan nin gastos sa campanya, he! he! he!

*****

    Habang garani an carampanyahan, iguang mga candidatong kakasohan nin kung ano-ano, tangani sanang maging basehan nin disqualification case.

    Ini an magiging stratehiya nin mga ambisyosong kulang an cuarta o daeng amor sa votante.

    An masakit sana, aaboton nin taon an proseso, caya maabot man an desisyon kan Corte, tapos na an eleksyon.

    Duman sa Bato, siguradong an mafrontera iyo an laban ni Bise Mayor Roy y dating consejal Abing. Igua man nin kaso o dae, cierto na an cuarartahan, he! he! he!

*****

    Nag-abot na man sa wakas si Manoy Hector matapos an sarong bulan na pakilimos nin dolyar sa Estados Unidor, he! he! he!

    Dae man siguro nakilimos, ta bawal magdara nin dolyar na lampas diyes mil kung masakay ka sa eroplano.

    Alagad, marinas na ideya. Ano daw talaga kung bakong pesoses an itao mo sa votante kundi an halaga caini sa dolyar?

    Harimbawang quinientos an itatao, an iduhor sa votante $10 na mahamot na, magisip pa, lalo na kung totoo, he! he! he!

    Posibleng an cabanga kan mga nacaresibe, itago an dolyar y an igastos sana an pesoses. An mangyari caini, halaba an pila sa mga banco para magpatucal nin dolyar, he! he! he!

*****

    Tama man si Manoy Jorge na mas marinas daang magtugang an makapot sa duwang halangkaw na puesto sa gobyerno sa islang maogma.

    Siguradong dae maburulagan ta magtugang, caya daeng iriwal sagcod na matapos an torno. Pareho pa sindang dacul na an naginibohan sa gobyerno.

    Saro man sana an masakit pag-iwalan nin mga kapamilya, mga hinubon na daga kan saendang mga magurang. Kung bakong taragaan an resulta, kasong aabuton nin decada sa Corte.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs