By By efren ETASOR sorra
MGA TROPEONG BULAWAN
posted 27-Nov-2018  ·  
1,091 views  ·   0 comments  ·  
mga giok
na tanda ning
hararum na buhay

mahigos na tatay
maboot na nanay

dai nadagka
sa pananakot
ning pagtios

maogmang buhay
na namundag sa
piot na payag

boot na pinaisog
isog na pinaboot
sa Dios nagsarig

sng saindang mga giok
sa dagang rinub’ngan
mga tropeong bulawan
na dai mariringawan
------------------------ 
*sa pag gilomdom ki tatay, Alberto Vargas Sorra;
 boda ki nanay, Nazaria Arcilla-Talla Sorra

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs