By By qui Tang Tacio
Duro-dagdagi man an hulog sa simbahan
posted 27-Nov-2018  ·  
1,340 views  ·   0 comments  ·  

Inaapodan an publico (pati na an gabos na kalahi ni Nestor) na suportaran an fund-raising kan Simbahan Catolica para sa mga padi.

Sa Noviembre 24 na daa an paripa y an mga premyo awto, traysikel, motorsiklo, asin iba pa. Sa cada donasyon na dos cientos pesos, igua ka nang tiket na posibleng gumana basta magdasal sa kaitaasan, makatuwang ka pa sa pagpundar nin fondo para sa mga naghehelang na kapadian.

Dae na kamo magngalas kung ngata sa paggurang, cadaclan na padi iguang helang. Ika man daw an mag-inom nin alak cada Misa, oro-aldaw, pacatapos iimbitaran ka pa sa blessing, birthday, lamay asin iba pang okasyon na an pinakamasilam na alak asin rinuto, para sa padi, he! he! he!

Mayad kung an pigatao ninyo cada offering sa Misa mananggatos o manangribo, bastante na siguro sa parokya an natipon sa cada Misa, puede pang ikabayad sa health insurance kan satong mga alagad ng Diyos.

Alagad kung dadangogon mo nin marinas an pagaribot kan mga collector kan offering, cadaclan gakalansing an hulog. Bihira an silencio na dara kan papel na cuarta, he! he! he!

Ini an kaluyahan sa simbahan, ta diit sanang mga Catolico an gasunod sa tithing o pagdonar nin dies porciento kan saindang kita. Minsan ngani un porciento n asana, pigasakit pa.

Dae daang problema an mga politico, contractor, y iba pang negocianteng nakitransaksyon sa gobyerno, ta an seandang cuarta minsan hale sa bolsa ni Satanas, he! he! he!

Harimbawang sanggatos na sanang tawo an mag-atender sa Misa, kung asingko sana an ihulog, kulang pa an quinientos na pambayad sa corriente, ostia, sacristan, Mompo asin iba pang gamit. Mas halangkaw pa an pigagastos nin paraboltok sa Ginebra, Empe Light asin pulutan.

*****

Nagcaorocag palan an sarong regional office sa nagputok na isyu manongod sa amo na naghagad nin cuarta sa magcapirang candidato para soboot pandagdag sa gastoson sa team building duman sa Clark.

Segun sa osipon, dae man daa cotana marabya an cairiba alagad naisihan ninda na bako man sana daa si Manay an nagtao nin veinte mil pesos kundi an iba pang politico.

An pag-solicit daa kinompirmar kan magcapirang nagduhor nin imo, caya gaaraso daa ngonian an dungo asin taringa kan regional director, he! he! he!

Sa mga candidatong congressman, an gabos posibleng nagtao, entonces cabong-cabong nang otsenta mil pesos. Sa limang candidato para gobernador, duwa sana an iguang kakayahan magdonar alagad baging saro sana an nagtao ta an saro sakob na kan tugang, he! he! he! Igua pa daang vocal na nagtao man nin cuarta.

Inda sana kung totoo ino alagad king iyo, cien mil pesos man an ganancia, he! he! he! Minsan gastoson pa an itinugang veinte mil, igua pang uli na darahon kung sain, he! he! he!

*****

Dae man palan lugi an mga kapulisan kung sinda pinapaapod kan Corte para magtestigo sa mga heaing kan saendang dinakop na may sala.

P160 per person expense for cops attending court duties, fund already incorporated in monthly MOOE of each police unit


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs