By By efren ETASOR sorra
PATAWAD ANG HAGAD
posted 9-Dec-2018  ·  
1,120 views  ·   0 comments  ·  
nag iba ako sa prosesyon*
tanganing maki damay sa nagkasala
saka makisaro sa simbahan na pinagkasalaan
caiba ang mga pade, madre, mga religiosa
sa bilog na diocesis ning Virac 

“Patawada ako Dios ko
O Dios ko patawad
Patawad Señor ko
Patawad an hagad”

sabi kasu tuhod ko, “habo ko”
sabi kaso puso ko, “kaya mo”

ang namatê sa pagpadagos kang prosesyon
baco sanang sa kasálan ning banwaan
kundi sa sakong personal na kasalan
sa unikong temple na regalo sakô
ang iyo iyo kong pagkatawo

“Kaya O Dios ko
Ako nag sosolsol
Sala kong naginibo
Saimong patawaron”

nagilumdoman ko kang saday pa ako
pag mina rinog o macusog na bagyo
mina prosesyon man ang mga tawo
ang canta ninda kastila pa caidto

“Perdon o Dios mio
Dios mio perdon
Perdon Señor mio…”

mga maraot na pagmate diit-diit inanod
caiba casu mga sing-ot na sakô buminulos
su gurang na tuhod biyong kuminusog
kaya dagos ang pagkanta kang maogmang puso

“Sa saimong pag tabang
Ako naglalaom
Na sakong makamtan
An ogmang kalangitan”

sa Banal na Eukaristiya
nagsimbag ang Kagurangnan
Dios na naging Tawo tanganing ihagad
sa Dios Ama ang kapatawadan
kang Daculang Kalapasan

namurak ang pagkamoot ni Cristo
sa banal na Sacramento
kinugos ning Dios ang tawo

--------------------------------------------------------------------
*petitential procession, as act of reparation
when the Virac Cathedral was violated when it
was used without permission as catwalk for video
presentation of a certain beauty group
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs