By By efren ETASOR sorra
CATANDUNGANON … MAOGMAHON
posted 23-Dec-2018  ·  
1,415 views  ·   0 comments  ·  
dahil sa hatod ning langit na uran
boda sinag kang aldaw sa kapungkohan
namundag ang espiritung catandungan
sa magayon na islang namumugtakan

kabagay nya matibay na abaca
kung paghelingon maluya sana
sa rapado ning bagyong maisog
ga tumang, minaluhod, minahigda
pero dagos tindog sa matuos nyang sabot

- k o r o - 

ika catandunganon… maogmahon
ginaha ka ning Dios na Poon
pinadunong sa padlos ning kapobrehan
pinacusog kang asgad ning kadagatan
pinaboot ning malinig na burabod

catandunganon… maogmahon!

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs