By By qui Tang Tacio
Guoromdomon an may sala sa amelyar
posted 4-Jan-2019  ·  
973 views  ·   0 comments  ·  

Sa ngonian na matapos na ang taon, masque dae pa nagpoon an karera ning mga macuartang kabayo, igua nang nangenotan.

Segun sa mga chismosong paramasid sa politica, natural na nakaabante si Manay Siliwong ta mantenido an saiyang mga lideres y an saiyang burabod nin kayamanan dae gahubas. Dae man daa nin masyadong efecto an cotana pag-akusar kan DOJ sa magtugang na JB y PBM Tiptip.

Masunod si Atorni Jorge, na ngonian nakakabit pa sa tugang niyang si Cong Cesar. Kung saen si Sario, aduman man si Manoy, he! he! he! Ngonian sana daa ini ta sayang man na dae mapuntahan an mga nangimbitar. Alagad, dapat daang ipadagos kan dating PAGCOR chairman y DICT Usec an saiyang pagbontog sa barangay tanganing mamidbidan nin mga votante.

Adyan pa man si Manoy Hector Sanchez, nanaltag na ngani nin pangKrismas na bagas sa saiyang mga lideres. Hanggang ngonian, guyod niya pa an gabat kan mga nakaagi, mantang guyod man siya paitaas ni Gob Boboy.

Si dating Congressman Cotipyo nagcelebrar palan kan saiyang compleaño kan nacaaguing semana diyan sa Gogon. Nag-atender si alcalde Samuel, Gob Boboy y Manay Siliwong. Kung ngata ta sige an sayaw ni Manay y JAS, na hinungit pa ngani nin cake kan dating gobernador, bahala na kamo mag-atid-atid. Segun sa mga sihongan, grabe daa an pasalamat ni Manay ta nagcandidato man si JAS sa pagka-congressman, he! he! he!

An hapot na sana sa campo ni Cotipyo, kung siguradong pano na an kaban o caya mahalat pang iguang magdonar nin pambubod, he! he! he! Kunsabagay, sabi nin sarong alalay, igua na daang nadeligenciang pambahog sa mga maldos sa Mayo 2019, ganancia sa daculang transaksyon sa Vietnam.

*****

Pasensiya an mga kagsadiri nin daga y mga edificios, magpoon sa harong sagcod hotel.

Sobrang doble an idinagdag kan bayadan sa amelyar o real property tax para sa 2019, ini daa kagibohan kan Sangguniang Panlalawigan sa pangengenotan kan comitiva ni honorable PBM Rafael Zuniega.

Segun sa mga opisyal sa capitolyo, an kahoron sana daa kan comitiva iyo an grupo kan mga local assessors, na kinua man an halaga kan mga daga sa mga ahente caini. Natural, an mga ahente pirmi nang hahalangkawan an saendang assessment ta duman sinda maganancia sa commission.

An problema man sa mga consejo municipal, minsan naheling na nindang ginibong triple an halaga kan daga, lalo na sa sentro, dae lamang hinapot an mga local assessor kung ano an efecto caini sa babayadan na buwis. Y an local assessor dae man prinisentar an proponidong land values sa alcalde tanganing mapag-adalan.

An importanteng maguiromdoman kan gabos, kung harimbawang dae na maitao an moratorium na hagad kan municipio nin Virac y caipuhan nang bayadan an amelyar bago matapos an Enero, makabalos pa man kamo sa mga nanunungdan sa consejo municipal y junta provincial. Macandidato an mga ini, kaya bahala na kamo magdecider kung sisay an bobotohan ninyo.

*****

    Cotana dae man pagbawalan an mga maheling nin Chistmas Cheers sa Virac na igarahe an saendang mga kabayo diyan sa iguang plaza.

    Saro man ini sa hagad kan mga paratienda ta kulang daa an saendang parokyano kung banggui ta aduman  minadalagan sa palabas kan VTC.

    Mas magayon siguro na ayuson man an parking kan mga vehiculo tanganing daeng discuedo.

*****

    Sisay pa daw an manaltag lamang nin regalo ngonian na Krismas?

    Igua na daang garibot na mga Santa Claus nin politico y daraculang negociante, nakasakay sa mga carruajeng de maquina. An mga dara, mansanas, peras, ubas, delata, bilog na jamon, alak, asin iba pang regalo.

    Kung sisay an saendang pigregalohan, dae na kitang pakialam. An importante, gahiras sinda kan saendang hanap sa mga nangaipo, lalo na sa mga nakatabang sa saenda. An mga votante, sa Mayo pa an Krismas...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs