By By efren ETASOR sorra
MGA GIOK (1)
posted 13-Jan-2019  ·  
1,346 views  ·   0 comments  ·  
hanapon ang dalan
na sakong inagihan

su ab’tan ning memorya
boda ning mga estorya

suysuyon ang buros
magpoon sa burabod

pasiling sa sapâ-sapâ
sa sapâ, salog, subâ

sagpak dindi sa sabang
na namumugtakan ngonian

sa panahon na maabot
ianod ning surog sa dagat

duman sa kamayngan
mawaag na kadagatan

mahalat kang Ugay
na madara sa buhay
na totoong nagsusup-ay

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs