By By qui Tang Tacio
Magprusisyon nin tolong vez
posted 13-Jan-2019  ·  
1,696 views  ·   0 comments  ·  

Base sa rekomendasyon kan PDRRM Council na pinangengenotan ni Gob Cua, inaprobaran na daa kan junta provincial an resolusyon na gadeclarar nin estado nin calamidad sa enterong provincia por dahel sa danyos ni Usman.

Entonces, puede nang hiwason kan mga alcalde y kan gobernador an saendang 5% Calamity Fund para iguang gastoson para sa paghingayad kan mga nadistrosong tinampo, river control o tulay. Kabali pa dindi ang panaltag nin relief goods, minsan duwang semana nang natunaw si Usman, he! he! he!

Pabor sa mga reeleksyonista, pasalamatan na naman kan mga votante sa dara nindang bagas, noodles, delata, kape o azucar, he! he! he!

Natural, maharagad man nin pabor an mga bocal pati na mga consejal tanganing igua man nin iduhor sa saendang mga kanatad, kafamilia o kaamigo, he! he! he!

An hapot sana, kung gabos na naman an tatawan minsan dae man naafectaran kan uran, baha o landslide, o ito sanang nadanyosan?

Magayon na reparohon man kan satong mga auditor an paggastos kan calamity fund sa provincial y municipio ta namundag pa sana an 2019. Dacul pang bagyo o ibang calamidad an posibleng magtama sa isla, lalo na an calamidad kan mga politico sa Mayo.

Igua na naman nganing namilog na bagyo tres mil kilometros pa an distancia sa nasyon…

*****

Duwa palan an prusisyon kan imahe ni Jesus Nazareno sa agang hapon.

Ini daa nangyaro por sobre ta an kagustuhan daa kan liderato kan diocesis mag-establisir nin sadiring shrine para sa Nazareno duman sa Cavinitan.

Maguiromdoman na pirang decada nang an pigapuntahan kan mga devotos iyo an kapilya sa San Roque na kagsadiri kan privadong familia, bako kan Simbahan.

Sa pagselebrar man nin laen kan Simbahan, mabanga na an mga tawo.

Maheling sa aga kung pila an masunod sa Nazarenong orihinal sa San Roque o duman sa bag-ong capilya sa Cavinitan.

Sabi ngani kan mga kapadian, bahala na man kamo kung saen kamo masamba ta pareho man an na imahe. Alagad, nakalamang an Nazareno sa Cavinitan ta oro-aldaw an misa, mantang an selebrasyon sa San Roque iguang aldaw na daeng misa ta dae sigurong mamisa.

Kung kamo mga Catolicong gatubod sa pahalabaan nin dasal, padaculan nin navisitang simbahan kung Semana Santa o iguang santo an cada cuarto sa harong, mas mayad na magprusiyon sa San Roque pag alas tres nin hapon, dangan pakasampot sa San Roque, dalagan naman sa cathedral para sa pahadok y prusisyon man kan Nazareno kan Diocesis, he! he! he!

Kung matubod si Pay Digong, an saendong calag makalampas na sa langit pacatapos caini, he! he! he!

*****

Nagpoon nang mag-arabot sa isla an mga candidato sa kaitaasan.

Kan nacaaguing semana, uya si Cong Cesar y Manoy Boy sige an pamiting kan mga lideres sa manlaenlaen na barangay.

Si Manay Siliwong y familia masunod na man, habang si Manoy Hec madukot man qui Gob Boboy.

    Sige na man pahiling sa publico (cabale si Nestor y familia) an mga candidato sa baba, gapaguiromdom na sinda buhay pa, nanipa pa.

    Sa mga votante, samantalahon ang pagkakataon na ini na nakimaherak an mga hadi, ta paka-eleksyon, tapos na an hararyawan, dae nang maabot na regalo. Makabig na man an mga ganador...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs