By By efren ETASOR sorra
MGA GIOK (2)…. Sa burabod (a)
posted 20-Jan-2019  ·  
1,344 views  ·   0 comments  ·  
DAI NAG “UHA”

namundag na, pero dai nag-“uha”
kaya pighona na su aki gadan na
pero seduradong sinabi ni nang ingga+
“buhay ang aki, buhay pa sya”

ang ginibo kang alistong gurang
paghagad njng mga baga#, dinangdang
sagcod diit-diit natunaw su ayoyô**

dangan, su aki macusog na nag-uha
“larake!”. Kuarahaw kang partera
na nagp[ara kang labing mga sakit boda
nagdolot ning daculang kaogmahan sa ina

“salamat sa Dios… Dios mabalos”
hinghing kang amang natakot kang kamugtakan
dangan, kinugos ang agom saka sabay
pagpasalamat sa milagro ning langit

binunyagan su aking namundag Junio 18, 1939
‘EFREN” ang nginaran, kinua sa almanake
(susod sa ngaran ni San Efren de Siria)
mga magurang: ama – alberto v. sorra
                           ina  – nazaria talla-sorra
                     padrino – dominador abada
-----------------------------
*basado sa mga estoria nila tatay, nanay sagcod mga canatad
+nang ingga – alistong partera (traditional midwife) na bantog sa Virac caidtong panahon na sa harong sana ga aki ang mga ina (saro pa sana ang doctor sa bilog na catanduanes)
#baga (live charcoal)
**ayoyo – membrane na kasabay kang inulnan ning aki sa tulak kang ina

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs