By By efren ETASOR sorra
MGA GIOK (3)… sa burabod (2): ‘BUQUE DE GUIERA!”¹
posted 27-Jan-2019  ·  
1,314 views  ·   0 comments  ·  
diciembre 1941

ga karawat kami sa baybayon sa tampad²
kang nakaheling sa lawod mga bahur na barko
“buque de guiera! mga buque de guiera!
huyan na su mga hapon!” kurahaw ning mga tawo

nagpa burûag su mga tawo sa tinampo
sinusod ako ni tatay; pag-abot sa harong
naparatos na an mga gamit ning banig boda tamong
kinarga sa kariton na dara ni tang kading panahon³
silibot su mga tawo, puro igwang suknong na kung ano
ang sakô, saday na planggana, panangga daa sa bala

baging kadaculang procesyon so mga tawo
ga burûag, hilibîan, surûsûan, pailinutan
pasiling sa itaason, dai isi ang pupuntahan
basta sa pungko, sa dai maabot ning mga hapon

pagkabangto sa itaas kang contod (airport na ngonian)
biglang nagbutuwâ mga eroplanong hababa ang layog
baging ga pararakpatak, nakabungog ang tanog
kaya nagpa ilikrop kami sa parungpong sa higad

si nanay na bados ga hilibî sa culog boda takot
kaming mga aki, ga ungar dahil sa gulsok
maski igwang pigamate, pinakaon kami ni nanay
ning supas na napatos kasu sainyang aniboy

kang harayo na su harughadog kasu eroplano
padagos kami sa pagdurag, papunta kung saen
nagbururagan ang mga tawo, kanya-kanyang dalan

naka-antos kami sa hicming, harani sa pungko
sa tugang ni tatay sa ama, kila tang reymundo
apat na familia kaming nagsurûsûan sa harong

sila tatay boda iba pang mga larake
madareng nangotkot ning hopi boda camonte
na iyong pigbuhay mi aga, udto sadcod banggi

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs