By By efren ETASOR sorra
SA LAGUERTA NI SONIA
posted 3-Feb-2019  ·  
1,418 views  ·   0 comments  ·  
su mga orkids
    na pagpoon 10ng poon sana
    labing 300 na ngonian

lacop na sa laguerta
    ginger torch, beehive,
    birds-of-paradise,
    passion plant, etc.

ga aramyo na
    ilang-ilang, sampaguita,
    bridal shower, rosal, camia

hanggob ning kaburakan
    ang trangkahan

namuyog na su mga
    lukban boda lemon, pero
    bati ko nagtampo ang rambutan
    kang paghare mo

gabos tang tinanom
    napungaw kang bayaan mo
    … ang saimong boses, paghapihap nina
    mga giok mo ang nakapataba sainda

kung napungaw sinda saimo
    lalo na ako, sagcod mga aki
    maski inako mi nang
    maogma ka na dyan
    sa Harong ni Ama

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs