By By efren ETASOR sorra
MGA GIOK (4): S A D U R A G A N*
posted 10-Feb-2019  ·  
1,287 views  ·   0 comments  ·  
sa duragan, masakit ang pagbuhay
pero dai an pinamatê samo nila tatay
maogma ang harampangan sa kaonan
pag banggi, pirmi kaming ga dasal
orasyon pag alas seis; santo rosario
bago magkaturog boda pagturaok ning manok

castilâ pa ang mga dasalon caidto
pero batid na kaming mga aki
ang “Padre nuestro”, “Dios te salve”
maski ang “credo” boda “salve regina”

habang gahiligda sa pobreng kamugtakan
sa silyab ning ga ilap-ilap na tintiruhan
ga saranong kaming karantahan –
     “no mas amor que el tu yo”, o kaya
     “corazon santo tu reinaras”
saka iba pang mga kantahon sa simbahan

pirming ga karawat kaming mga aki
ubing-ubingan, ga taratsi ning pili
o kaya kararigos sa sapang malinig
pero pag igwang ga harughadog na eroplano
paburukod sa harong: ipalong ga-asóng kalayo

sarong aldaw, sinuerte kanatad na para-ayam
nakadacop ning daculang upón su sainyang atbong+
kaya nag-fiesta ang katawohan sa duragan
tilipon sa higad ning sapa, sa marimpoy na kahoy
mag gurang, daraga y soltero, sagcod mga aki
karaonan, ilistoryahan, ilinoman, harâhâan

totoong masakit ang pagbuhay sa duragan
pero pina-gian ning mga maogmang disposisyon
trabaho, karawat, daramayan, maogmang pagtilipon
pagmangno sa kaakian, paturuwang-tuwangan
boda daing tunong na pagdasal sa Mahal na Dios
---------------------------------
*duragan – kang World War II, binayaan ning mga tawo ang
         saindang mga harong; naki estar sa mga parientes
         sa pungko, sa pagdurag sa mga maisog na hapon.
+atbong – trap, sarong tuhô na igwang mga matarum na
        butong; pag nahulog duman ang upón (wild pig), gadan
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs