By By efren ETASOR sorra
MGA GIOK (5)….. sa duragan: REGALO NING TARIKTIK*
posted 18-Feb-2019  ·  
1,301 views  ·   0 comments  ·  
si tatay asa banwa naki-trabaho
sila mely casi dodoy ga ilescuela
sa escuelahan ning mga hapon
si nanay, enya, boda ako ang asa harong

nagamo si nanay ta daing isisila
kang makadangog kami ning kurap-kurap
daculang gamgam, nagtugpo sa pili
“tariktik, dai magribok,” sabi ni nanay

dangan nagpoon nang magtakdag su pili
saro, minsan duwa, nugayod dacol, sarabay
kang madangog ming naghare na su gamgam
nag-iba kami kasi nanay, nganing magponpon
sarong bacay, napano ning mga hinog na pili

rinanta, dinukdok sa asin
isinila sa rinagang camonte
igwa pang tada sa pamanggi

regalo ning tariktik, puerte!
------------------
*tariktik – daculang gamgam na ga caon ning
hinog na pili; pag minatuka ning sarong bunga,
nahulog su ibang piling asa gayunggong (cluster).

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs