By By efren ETASOR sorra
NGATA DAW (adapted)
posted 4-Mar-2019  ·  
1,229 views  ·   0 comments  ·  
ngata daw
ta pinabayaan kita
ning Dios na magkaturog
sagcod na mag-aga

puede man tan’ang
halaton na sana
ang pagbatak
ning baging panahon

seguro, talagang
tinuyo Nyang
magnanok kita ning husto

tanganing itago Nya sato
kung pan’o Nya pigagibo
ang magayon na maaaga

dangan, pagkatapos kitang pukawan
kang gabanaag Nyang Kapangyarihan
hahanapon ta Sya

nganing sabihon –
“mabalos tabi Kagurangnan
 sa regalo Mong bagong buhay”

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs