By By qui Tang Tacio
Bako nang kapurit ang Isla Maoma
posted 10-Mar-2019  ·  
1,953 views  ·   0 comments  ·  

Naka-asba man palan an mga atletang taga-Isla Maogma minsan kulang ang training, kulang ang fondo, y kulang an suporta lalo na sa mga politicong mahilig magposing.

Imbes na kapurit sa treseng delegasyon sa 2019 Palarong Bicol sa Masbate, nakapang-onse na an Catanduanes, maayad-ayad na puesto.

Palakpakan diyan sa mga taga-DepEd division office na nagkaigua nin kusog nin boot na madangog an saendang boses duman sa capitolyo, lalo na sa pagdiscutir kan fondo hari sa SEF.

Sa labing ocho milyones pesos na itinaong cuarta, an nahaman sana iyo an sampulong aldaw na concentration training sa athletic complex pati na an diit na hunat-hunat sa kawatan duman sa Masbate, mga uniporme, sapatos, medyas, mga kagamitan, bitamina, sakayan asin pagkaon.

Segun sa mga nacaisi, mas marinas ngonian an mga gamit na nabakal, bako na itong nakua sana sa saod na baging kawata, made in China pa. Dae na man daa natuklap an mga suelas nin sapatos; an gustong sabihon, medyo branded na.

Sa pagkaon, imbes na catering na guminastos an capitolyo nin labing tres milyones pesos sa mga nakaaging Bicol Meet, nag-arquila na sana nin magcapirang kusinero y parahugas, y an ginibong alalay ninda iyo an mga senior high school na nasa immersion training, caya nakatipid daa nin halos dos milyones sa budget, bagay na nagamit para sa ibang sports events na cotana dae babalihan.

Saro ining ejemplo na mapatunay na kung kulang an tabag sa mga fondo, mas marinas an kaluwasan.

Masakit kaya itago an amag sa contrata sa sports equipment y pagkaon, ta directa ining pigagamit kan mga atleta. Sinda an makaisi kung maluyang clase an itinaong sapatos, sinda man an makamati nin culog nin tulak kung baging sagmaw an ipakaon sainda.

Bako ining arog kan ampaw na halo ning kongkreto sa proyecto nin mga PBM o kagawad na mahiling mo sana an evidencia nin deligencia pakatapos nin pirang bulan, dinuhay na lamang kan mga mahabas an saendang hinabonan, pwe!

*****

Nagkasararo na palan an grupo ni Gob Boboy y dating Bise Gob Bong Teves.

Kung ano an napaghoronan, kung iguang bayad an mga nag-atras kan saendang kandidatura, kung ano an makukua kan cada partido, y iba pang mag kondisyones, sinda sana an nacaisi.

An cierto, nagdacul an madara sa grupo ni gobernador, Bise Gob Shirley, y Manoy Hec. Dacula man an tsansa ni Bise Bong na magin congressman ngonian na pigadara na kan grupo ni Cua an TGP sa partylist.

Dati nang an mayoriya kan onseng alcalde nasa campo ni Cua, nadagdagan pa nin tolong bocal hari sa grupo ni Teves sa East district.

Harimbawang magkasararo pa an mga candidato kan duwang grupo sa West district, mas pabor sa cada lado.

Ano man daw an magiging hiwas kan saendang mga kalaban, an grupo ni Manay Siliwong y Cong Cesar, pati na an Ako Bikol y BANAT partylist?

*****

    Miercoles de ceniza ngonian, primerong aldaw kan Cuaresma.

    An mga Catolico pinapaguiromdom na magpasimbahan, mag-partisipar sa Banal na Misa y magpaduhit nin benditadong abo sa angog.

    Tibaad nakaringaw na kamo na an saendong buhay regalo nin Diyos na puedeng bawion ano man na oras.

    Sarong vez man sana camo makanghan nin itom sa pandok, magtatak lamang sa isip an mensahe nin Kagurangnan.

    Bako ining sermon, mga tugang, kundi dukrit sana sa mga baging dae nacaisi, lalo na an mga poderoso….


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs