By By qui Tang Tacio
Delicado ang mga parataltag
posted 24-Mar-2019  ·  
1,775 views  ·   0 comments  ·  

Igua palan nin sekretong orden an kapulisan na posibleng magamit para mabantayan an actividad nin mga lideres kan mga politico sa barangay.

Segun sa orden na pinaabot sa gabos na jefe kan mga istasyon ning pulis, an mga pulis daa maki-coordinate sa mga “focal persons” kan gabos na local na candidato sa barangay asin maghagad ning ning kaipuhan na impormasyon. Kung ano an mga ining impormasyon, sinda sana an nacaisi.

Dangag an mga politico na matugot sa saendang mga lider sa barangay na magtao nin impormasyon sa pulis.

Ngata?

Enot, maisihan kan mga pulis kung sisay an mga lider sa barangay y entonces an mga mataltag kan cuarta nin mga politico.

Icaduwa, kung matinong an mga opisyal kan PNP, puedeng ipabakal ang listahan na ini sa kalaban kan mga politico. Karibokan ang mangyayari oras na iguang maisihan na mga lider na wala-too.

Icatolo, kung desperado an politico, puede niyang pabantayan sa pulis an mga lider kan kalaban tanganing dai na ini makapanaltag sa oras de peligro.

Sabi ni PD Abay, an tuyo man sana daa kan orden iyo na ma-monitor kan Provincial Election Monitoring and Assistance Center (PEMAC) an mga scheduled forum of candidates para mapadarhan nin pulis ang venue y maasigurar an kaligtasan kan publico (kabale si Nestor).

An hapot, ngata ta kaipuhan pa an mga lider na puede man hagadon sa capitan na paisihon an pulis kung iguang naka-iskedyul na candidates’ forum sa barangay?

*****

Saro pa.

Dae pa ngani nakapoon an campanya kan mga local na candidato, nagpaluwas na nin patanid an Bangko Sentral manongod sa cuartang papel.

Sabi kan mga folyetos na ngonian nakapaskil sa mga bangko (bakong pigatokawan), papadusahan ning limang taon na estar sa carcel o caya veinte mil pesos na penalidad an sisay man na tuyong mauyag sa cuartang papel.

Kabale sa mga bawal iyo an pag-stapler sa cuartang papel o caya pagdukot ning sticker.

Ang problema lang sa ley na ini, masakit madakop an mga ga-stapler nin folyetos ning candidato sa cuarta o gadukot nin sticker.

Kung ako ki Pay Digong, magpaluwas an Malakanyang nin orden na an gabos na cuartang papel na iguang sticker o caya iguang toho na gibo nin stapler, dae na aakoon sa bangko o sa tindahan magpoon Mayo 1 kaining taon. Ibali pa dindi an mga imo na sinuratan ning pangaran nin candidato tanganing dae magamit sa pangampanya.

    Ang luwas caini, malaga nin gawgaw an mga candidato tanganing iyo an gamiton na pandukot sa cuarta tanganing madari sana matangkas. Puede man gamiton an bahaw na maluto, he! he! he!

*****

    Igua na palan nin mga garibot na mga tawo nin politico para maglista kan mga macarecibe nin cuarta sa 4Ps sa Mayo 12 y 13, he! he! he!

    Ibang klase ining 4Ps, bakong Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

    Ini ang Panglagay ning Politico sa Pabakal na Pilipino (4Ps), he! he! he!

    Sa Virac, gapalista na daa si alcalde Samuel y atorni Posoy. Ang gustong sabihon, igua nang capitalista an candidato ning mga pobre, puede nang makisabayan qui Cito y Samuel, he! he! he!

    Sa itaas, sige pa an ribot kan mga gustong mag-congressman. Amay na aga daa si Jorge y Manay Siliwong.  An saro gapamidbid y an saro gapaguiromdom ta tibaad maringaw an mga votante, he! he! he!

    Aldaw-banggi man si Manoy Hec, na madaring maheling, ta pigasundan daa nin cadacul na langaw na nacahangop kan saiyang darang panaltag, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs