By By efren ETASOR sorra
B U R A B O D *
posted 7-Apr-2019  ·  
1,150 views  ·   0 comments  ·  
sa paagi kaining BURABOD
mau’ut kong ab’ton taka:
uya ka man sa satong isla
o adian sa ibang banwa

tanganing ipahayag
ang pusong catandungan
sa lenguaheng nagimathan

ngata ta BURABOD?

nagilumduman ko
kang saday pa ako
sa igwang darig ning da-u
duman sa samong baryo
igwang burabod na macusog

ga buruk-busok
malinig
mafresco

sagcod ngonian
buhay pa ito

kaya…
BURABOD

------------------------------------------------
*BURABOD, ini ang pinakaenot kong articulo
sa CT, July 26, 2006, bilang pagpahayag ko
kang katuyuhan ko sa pagsurat caini.

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs