By By qui Tang Tacio
Ganador na kurambiste
posted 7-Apr-2019  ·  
1,663 views  ·   0 comments  ·  

Mapoon na an campanya kan mga local na candidato sa Viernes.

Sa mga nacaaguing semana igua nang mga candidatong nagpamidbid o nagpagilomdom, alagad puro sana ini agui-agui, abrasa, papiktyur, panuga asin iba pang panghapiyap sa mga votante.

Sa pagpoon kang karera, iluwas na kan mga votante an saendang mga pangdôdô tanganing magdugo an mga candidato, he! he! he!

Kung an iba mapaiwas pa sa lamay ning gadan o harampangan ning mga parainom na tambay, masakit na ngonian ta tibaad talagang mabansangan kang boksingero.

Minsan ogaring, nakahidap man an magparapanaltag ning pandagdag sa inuman o magparapanao nin bola, net, pangmascada o ano pa, lalo na kung harayo pa an botohan. Maabot man an Mayo 13, an tinao ning candidato kang Abril ringaw na kang tinaohan, he! he! he!

Kung bola an ihubon sa mga joivenes, dae man mabakal an candidato nin Spalding, Wilson o Molten ta dolyar an presyo. Natural an ibakal caini itong mga baratohon na made in China hari sa Divisoria, he! he! he! Dae pa ngani sarong semana, nagputok na, he! he! he!

Kung tigsad man na boteng Empe Light o bilog, ringaw na kang parainom paka pawasi, he! he! he!

Mas epektibo pa ang T-shirt, ta tibaad lamang tolong aldaw cada semana ibado para magribot sa banwa. Pinakabarato man siempre an pagdukot ning sticker sa lanob o pagkahang ning tarpaulin o karatula. Kung dai man amongan ning kalaban, adyan pa an minsan tapos na an eleksyon y naderota na ang candidato, he! he! he!

*****

Sa pagmate kan mga opisyal ning mga agenciang sige an ribot sa islang Catandungan, nakalamang man siyempre an suspendidong gobernador sa karera para sa capitolyo.

Sa dati sana daa an simbag kan cadaclan na mga votanteng nacahoron ninda. An gustong sabihon, mas importante pa sainda na an sarong elegidong opisyal iguang naitabang oras na sinda nangaipo, kay sa mga naipundar na mga proyectong an fundo hari man sana sa tawo.

Siring sa dati, maheling kung tama an obserbasyon na ini pag-abot kan eleksyon, lalo na kung makatapos na panaltag an duwang campo.

*****

Haman na ang orolay sa East district para sa apat na magabat na candidato.

Puede na sindang apodon na PBM ngonian, ta an duwa pang magabat na candidato pormal nang nag-atras.

Kung pira man an paomok na itinao sa duwang nag-withdraw, ihapot na sana tabi sa mga nakinabang, he! he! he!

Bako man an na kurambiste, ta an nagdulag na manok pirmi nang daog. Ini an mga nagdulag na tabag an pusta, he! he! he!

Alagad, bakong gustong sabihon na porque sigurado na sinda sa apat na tocawan sa junta provincial, dae na madugo si alcalde Obet Fernandez, PBM Bolotoy Templonuevo, PBM Arnel Turado y dating PBM Edwin Tanael.

Masakit makaiwas sa mga alistong paradôdô, caya igua man siempre sindang presupuesto sa pagribot y sa ultima hora. Maluwas man siempre an papel na imo, alagad si Sergio Osmeña o Manuel Quezon na sana. Mapatago na si Manuel Roxas ta nabawasan na an kaban kan binayad sa ganador na kurambiste, he! he! he!

*****

Nagkatarakot na naman an mga tawo sa nakuang gadan diyan sa gilid kan tinampo sa Pajo diyan sa Virac.

    Puede daa cotanang mamidbid kung sisay an kaiba kan victima habang nakihampang sa lamay ning gadan sa Rawis o paghari caini.

    An problema, maluya daa an CCTV sa poste na kinahang kan barangay, dae namidbid an mga tawo.

    Ano daw kung hareon an saro o duwa caini tanganing an gabos na lamay ning gadan iguang makamonitor?

    Kung iguang CCTV sa mga casino sa Maynilang kayganda pati sa Las Vegas, dapat igua man an paykyuhan sa Virac.

    Mamidbid kung sisay an dae mabayad, pati na kung barat ang tong para sa gadan, he! he! he!

    Puede man siguro magkahang diyan sa rueda sa sports coliseum ni Poroy (tabangan ning Diyos) tanganing puedeng instant replay an mga sultada, super slow motion an mga pakol, he! he! he! Sakobon an mga parataya, lalo na an mga mahilig magdulag, pati mga local na opisyal na alisto magpadaog, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs