By By efren ETASOR sorra
SERBISYO O NEGOSYO
posted 21-Apr-2019  ·  
1,070 views  ·   0 comments  ·  
bum tarat tarat
huyan na, huyan na
mga cantang daing halaga

uya na, uya na
mga burak ning pulitika
puro propaganda

hagayon, sernihon
pilion ang tamang tawo

maka-Diyos? maka-tawo?
     sil-ipon ang ginikanan
     mga barkada, ang familya

alisto daa
     ano ang inadalan
     ano ang kakayahan

puntokon ang totoo
ano talaga ang toyo –

magsirbe sa tawo
o magpadacula ning negosyo?

bum! tarat! tarat!
bum! bum! bum!
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs