By By qui Tang Tacio
An silenciong taltag
posted 21-Apr-2019  ·  
1,587 views  ·   0 comments  ·  

Nagpoon na palan nin panaltag sa Virac.

Segun sa mga residente sa Valencia, igua daang nagribot na mga tawo ning sarong candidato para alcalde, ga distribuir ning tig-limang kilong bagas sa cada harong kan bisperas ning piyesta. Silencio sana daang taltag, he! he! he!

Inda sana kung an gabos na harong sa Valencia asin sa San Vicente y Ibong Sapa tinawan man ning bagas.

Harimbawang gabos na barangay na mapiyesta, lalo na sa Antipolo, Palta Saday, Tubaon, Danicop, Buyo, Buenavista, Sto. Domingo y iba pa tatawan man nin tig-singko kilos na bagas, an gustong sabihon dae na magpaparibok an mga votante ta igua nang capital o financier an silenciong candidato, he! he! he!

Saro man daang candidato na harani nang maubusan ning buhok an nakimaherak sa saiyang mga parasunod na kung habo na saiya, duman na lamang sa dae garibok na candidato itao ang voto, he! he! he!

Mayad ngani daang dae sana gabalos si alcalde Samuel, minsan pigatungohan na kan duwang kalaban. Iyan an senyal ning toltol na candidato, na an ikapresentar sana sa votante iyo an mga naginibo para sa banwaan.

*****

Buhay pa palan si Cong Cotipyo.

Pakatapos ning pirang bulan na katurog, nagios na an saiyang campanya para sa congreso. Igua nang garibot na trak na gabuaaw kan saiyang ngaran y igua na man nin karatula sa kudal kan saiyang harong sa Gogon.

Nabuhayan man an mga alalay caini pati na an mga parasunod ta igua nang laog ang bolsa ni amo, he! he! he!

Ang hapot sana, kung makahabol pa ini sa mga kabayong naenot na sa karera.

*****

Nanuga na daa an agom ni Manay Siliwong sa mga kapitan na tatawan niya nin cien mil pesos an cada barangay na makatao ning ciento-porsiyentong voto ki Manay.

Si Manoy Hec daa iyo man, nagsabi sa magcapirang capitan na matao siya nin cabangang milyon sa cada barangay na makatao nin otsenta porsiyento kan voto para sa congressman.

Baguing masakit mangyari, alagad depende na an sa mga capitan. Depende man siyempre kung inano an pambubod kan mga candidato, tig-quinientos na kilo o tigsanribong kilo, he! he! he!

*****

Sa mga namurong kung ngata aduman na qui Gob Boboy an mga bocal na kagrupo ni dating Bise Teves, an kasimbagan nasa bolsa, he! he! he!

Kung hehelingon niyo an mga presenteng miembro kan SP, an cadaclan caini mga contratista o caya gapabakal nin proyecto sa contratista.

Sa nacaaguing tolong taon, pirmi sindang iguang tabag na proyecto hali sa 20% Economic Development Fund, an pork barrel kan mga local na gobyerno.

Harimbawang manggana si Cong Cesar, an nahagasan kan mga ini iyo na dae na sinda macacua nin proyecto ta anas nang aduman sa San Vicente mapunta, he! he! he!

Sabi ngani daa kan sarong dating PBM na ngonian gustong magbalik sa puesto, an gusto daang sabihon kan Project 1-11-11 caidto ni Cong Cesar iyo ini: proyectong solo, solo-solo, solo-solo, he! he! he!

*****

    Kung nareparo ninyo, kulang na an gahiling ngonian kan mga rally sa politica, lalo na kung daeng bitbit na artista.

    Diit an nag-atender sa proclamation rally ni Cong Cesar sa plaza. Mas dacul pa ngani an presente duman sa rally kan grupo ni Gob Boboy sa VTC, lalo na ta paribot ning caonan.

    Iguang gustong sabihon: puede ser na nakadesisyon na an mga votante kung sisay an pipilion. Posible man na habo na ninda macadangog ning kabobowaan y panuga.

    Magayon sigurong adalan kan COMELEC na pun-an an campanya ora mismo kinaagahan matapos kan filing kan COC. Iyo man sana, sige nang ribot kan mga candidato, biyo-biyo na.

    Alagad, ibawal na an pagribot kan mga awto, trak o traysikel na iguang sound system na gatugtog kan mga campaign jingle. Patugtugon sana an mga ini kung duman sa plaza kung igua rally.

    Mabawasan na nin gastos an mga pobreng candidato, madagdagan pa an saendang pambakal nin voto, he! he! he! Bako pang maculog sa taringa kan banwaan, lalo na sa mga gurang...

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs