By By qui Tang Tacio
Ang kapot na alas ni Cito
posted 23-Apr-2019  ·  
1,825 views  ·   0 comments  ·  

Ngonian na Semana Santa, magayon na tawan nin mga candidato asin votante an paghorop-horop sa mangyayari sa masunod na mga semana, orawang iguang tolong aldaw na ceasefire sa campanya.

An mga maimong candidato an cucuentahon na sana kung pila an ipanaong cuarta cada votante. An daeng imo, pati na itong mga daeng pag-asa, duwa man sana an pag-isipan: magpagal nin batlay asin pangabrasa sa mga votanteng sige sana an panuga, o caya magpahingalo na ta dae man sana maabante an saendang campanya.

Iyo na ini an estado kan eleksyon sa isla: kung dae kang imong ipanaltag, minsan marinas an saimong naginibohan o tinaposan, kapurit ka sa listahan. Magpoon kang manggana sa Virac si Diosdado Tabilin bilang consejal, dae nang nakaluwas na candidatong daeng panaltag.

Iyo man ini an mangyayari sa Mayo 13. Caya an hapot sa mga candidatong manaltag, pan-o niyo babawion o babayadan an saendong pinagalan, inutangan o pinasobri kang capitalista? Manggana man camo, daeng ibang paagui kundi manghab-on sa caban ning publico (pati na an binayaan na familia ni Nestor).

Siring man an hapot sa mga votante: matubod pa daw camo na an gabos na ining candidatong manaltag magiging honesto o itao an saendang esfuerzos para sa pobre harimbawang manggana?

Ang magsimbag nin iyo dapat ipadara sa Mandaluyong…

*****

Kung iguang advance sa commission sa mga proyecto, igua na man ngonian sa eleksyon.

Nanaltag na daa nin noodles an sarong bocal na pirming bida sa barko, he! he! he!. An saro man daang candidato pagca-congressman na tolong vez nang nakadapa sa dalan kan Golgotha, butones daa an pinanaltag sa mga votanteng nakalista sa warding, panggawad daa nin bayad sa voto, he! he! he!

An saro man na awat nang gusto magtocaw sa Congreso tres kilos na bagas cada harong an panao, bacong cuarta ta baad daa iribod, he! he! he!

An politicong bakong karatista, calendaryong papel y t-shirt daa an pigaduhor pagaribot. Saro sana an baguing dae pa naheling sa isla, tolo man cotanang termino sa puesto, alagad baguing nawara na an tinipon na deligencia, he! he! he!

*****

Ngonian, saro-saroon ta daw an mga marinas na laban sa mga banwaan.

Sa Virac, an ultimo hora an madesisyon kung sisay an maganang alcalde. Sa tolong candidato, si Mayor Samuel Laynes y atorni Posoy Sarmiento an cierto nang malaban sa championship.

Magiging pantolo si dating alcalde Cito, alagad sa ngonian siya an gakapot kan alas. Guiromdomon na panduwa an agom niyang si dating mayor Flerida kan 2016, labing diez mil man an voto.

Kung madagos an pananaramon ni Cito na ipanao niya an voto kan saiyang mga parasunod sa sisay man na mapusuan niya sa duwa, iyo na an an magana.

Madepende na ini sa kung sisay ki alcalde Laynes o atorni Posoy an sa hiling niya puedeng pagkatiwaraan kan anuman na proyectong madisponer ni Flerida duman sa Malacanang. Tinawan na ini nin P200 million ni Pay Digong para sa integrated bus terminal sa Virac alagad dae nasabotan kung haen na an fondo.

Sa bise mayor, lamang si bise mayor Arlynn Arcilla ki consejal Amador Abichuela. Daculang imo an caipuhan para mabungkal an nacapuesto.

    Sa mga consejal, an mga iguang icatao iyo sinda consejal Rene Abella, Alip Abundo, Nante Bagadiong, y Rosie Olarte, idagdag pa si Toy Gianan, Don Robert Maullon y Idoy Tablizo.

    Kung makadisponer, iguang tsansa sinda Juan Paolo Sales, Juan Arador, Karen Sebastian, Salve San Juan, Oseas Alberto, Sport Estacio, y Rudy Quinones.

    An iba mas magayon sige sana an taya sa lotto oro-aldaw habang harayo pa an taraltagan. Baad magmilagro.

    Pinapasabot man an gabos na bacong totoo an bareta na disqualificado si Bogs Talan sa pagcandidatong consejal dahil sa height limit. Pareho man sana daa an tindog ninda ni consejal Hermin Zafe, na ngonian gustong maging PBM. Dae daa naheling sa height an capacidad sa servicio publico, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs