By By qui Tang Tacio
No talk, no mistake
posted 5-May-2019  ·  
1,355 views  ·   0 comments  ·  

Natapos man an Semana Santa.

Pirang aldaw man na nacapahingalo an mga taringa kan banwaan sa mga mariboc asin bobowang mga canta y anuncio kan mga campanya.

Cadaclan na mga candidato nagpahingalo man sa campanya. Iguang magcapira na nagpaheling kan saendang pakiiba sa mga tawo sa prusisyon y visita iglesia.

Si Engr. Hec Sanchez nagviaje sa abroad caiba an familia, tangani sigurong magparipot pacatapos nin pirang semanang batad. Ang iba naghorop-horop bako sana kan inaguihan ni Cristo Jesus kundi pati an saendang camogtacan sa eleksyon.

Dae man nin nag-atras caya an gustong sabihon padagos an saendang paglakaw, pangabrasa pati an paghanda nin pambubod sa votante. Caiba dindi si dating Cong. Cotipyo na sa wakas nagpaheling na sa banwaan, minsan adyan sana sa Virac.

Quince dias na sana bago an vorotohan caya gamogamo na an candidato, lalo na an saendang mga lider.

An importante sa saenda ngonian iyo na mahanda na an bitamina para sa ultimo hora. Maski dae na abrasahon an gabos basta iguang icadohor, he! he! he!

*****

Sa West district nin Sangguniang Panlalawigan, nahagas daa an mga nacatocaw na tibaad duwa o tolo sa saenda matacdag sa eleksyon.

Ini segun sa saro sa tolo man sanang incumbent sa West: sinda PBM Raffy Zuniega, PBM Bani Balmadrid y PBM Jun Popa. Bahala na camo maghula kung sisay sa tolo an nanerbyos na sa sentencia kan tawo.

Fresco pa sa isip nin banwaan an saendang papel sa biglaan na paglangkaw kan singil sa real property tax o ang buwis sa daga pati na sa edificio. Halos nadoble an bayadan sa daga, bagay na dae pinag-adalan nin husay kan comitiba ni PBM Zuniega.

Saro pa, awat nang isyu sa publico ang pagiging contratista kan mga PBM, na kung minsan iyo pa an naheling nindang namiadan sa mga proyecto ninda.

An saenda sanang ginibo bilang simbag sa mga reclamo, iyo na magpasar nin resolusyon sa moratorium sa pag-implementar kan bag-ong real propery tax, imbes na amendaran ini tanganing bakong magabat sa mga ciudadano.

Guiromdomon kan mga votante, lalo na an mga maysadiri nin daga o propriedad, na an moratorium sagcod sana sa Deciembre 31, 2019. Sa Enero 1, 2020 isingil na naman kan mga municipio an halanglaw na bayad na pinasar kan presenteng mga bocal.

Magayon na tawan nin voto an mga bag-ong candidato na iyo an mapursigi na resolbaran an bagay na ini: sinda Atty. Fred Gianan Jr,, dating alcalde Santos Zafe, consejal Hermin Zafe y periodista Jex Lucero.

*****

Afuera sa noodles, calendaryo, o butones na ipanukal nin cuarta na pinanao nin ibang candidato, an saro man daang PBM sa West district bako na daang cuarta an italtag sa cada votante, kundi sarong balde sa cada harong o familia.

An balde daa lalaogan ning sabon panlaba y pangkarigos, shampoo, panghilog na bato, Downy y Chlorox.

Posibleng an rason sa pagtukal kan cuarta, an balde masakit ibolsa kan ward leader, dae makanigo, he! he! he!

*****

Napano an mga baybayon sa Virac y ibang banwaan pati na an mga resort sa pagselebrar kan Easter Sunday.

Sa pagkabuhay ni Cristo, nagpatuwad an rinibong mga tawo nin bote nin alak habang sige an habhab nin pulutan, maski nakahayblad. Pinaaragawan an limitadong sila na pulutanon, ta maski tres cientos otsenta pesos na an kilo nin malasuguing tibihon, sige sana an barakal.

Saro sana an kulang kan Domingo. Para sa mga nagpunta sa baybayon, hubas ini kan abutan ninda alas diez nin aga. Alas cuatro na kan magpoon an taob, kaya pasado na alas cinco nagpararibod.

Dae man nin nalamos sa aldaw na ini. Alerto man an kapulisan, mga rescuer kan PDRRMO y mga MDRRMO, bumbero, Red Cross, DPWH y an mga barangay.

*****

    Daeng comentaryo an campanya ni Wong sa nadacop na mga tagaluwas na may darang badi y sakay kang SUV na nasa pangaran kan companya kan mga Wong.

    Sabi ngani ni Moi Tapia (tabangan ning Dios)., no talk, no mistake, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs