By By efren ETASOR sorra
ANG DASAL NI JUAN
posted 6-May-2019  ·  
966 views  ·   0 comments  ·  
Kagurangnan, nakikimaherac ako Saimo
pariwang’gi man tabi ang mga tawong
maheling ang puso kang mga candidato
tanganing dai sinda masala pagboto

sana dai sinda kadagka
kang kibrat ning yaman
o mga pangakong kadayadan
pero puro man sana kabubuwaan

na ngaya SERBISYO ang toyo
pero ang asa puso NEGOSYO

dai man lugod sinda manubod
sa ragasa ning mga propaganda
mga gimik sa tv, radio, periodico
mga retratong ga kalat sa mga tinampo
o mga tanod na ultimong pungko nabungog

hare man tabi togoteng sinda marawgaw
kang mga kabubuwaan na ga-arisngaw
kundi magboto sinda ning solido
sa mga candidatong caoyon Mo.

amen.
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs