By By qui Tang Tacio
Ipabakal ang mga bolitas sa Calle Mabole
posted 12-May-2019  ·  
1,537 views  ·   0 comments  ·  

    Dae na daang nangako kan mga bolitas o butones ni Manay Siliwong.

    Segun sa mga osipon kan mga chismoso sa barangay, habo daa an mga lider na sinda rumbohon ning mga votanteng makitukal kang bolitas sa cuartang aquinientos.

    Iyo ini an masakit sa pagtaltag nin bolitas, an mangyayari pareho kang panaltag ning green ID caidto ni Baba Alberto. Derota an resulta ta an mga votante an gusto maheling an canto kan imo, he! he! he!

    Sabi ngani kan sarong votante, bagui daang daeng tiwara sa saenda an mga Wong kung caipuhan pa nindang magpresentar kan bolitas bago o pakatapos magvoto.

    Iyo ini an gustong sabihon kang tataramon na “your bolitas is good, but we need cash,” he! he! he!

    Magayon siguro caini  tiponon an mga bolitas y ipabakal sa mga parokyano sa Calle Mabole duman sa San Vicente, tanganing mapakinabangan kan mga mahilig mag-ilaid ning iguang bayad, he! he! he!

*****

    Kung kan nacaaguing eleksyon, pinakamahal an voto sa Bato Alisto na uminabot sa dos mil cada votante, dadaogon daa ini ngonian kan Pandan.

    Sabi kan mga taga-norte, dodoblehon daa ini kan mga candidatong gustong palayason si alcalde Takoy sa municipio. Kung saen hare an cuartang ipanao, dae man nin sinabi.

    Alagad, sabi man kan sarong alisto, baad daa magdagdag ngonian sa Batonhon si Mayor Leo lalo na ta tinocalan siya ni Bise Boroy matapos na ibaba an suspension order.    Mahengohan daa ining siya an manggana, bako an sinuportaran kan mga nasa rikod kang kaso.

    An sitwasyon ni Mayor Leo kapareho man kan ki Gob Boboy. An sarong taon na suspension sa sainda hanggan June 30, 2019 man sana ta an termino ninda matapos sa fechang an. An sobrang bulan y aldaw babayadan na sana nin cantidad kan sueldo ninda sa natadang panahon kan suspension.

*****

    Daeng duda na politica an dahelan kan suspension kan duwang lider, segun sa sarong observador sa local na politica.

    Enot, dati na daang isi kan kalaban ni gobernador y alcalde na iguang mangyayaring dacula sap ag-abot kan bag-ong taon. An huringhuding ngani, uminabot na daa sa diez milyones an gastos dindi, he! he! he!

    Icaduwa, pagkainispid kan desisyon kan Ombudsman, na naguibo pa nin special panel of investigators na compuesto nin walong imbestigador para sana matapos an kaso bago mag-eleksyon. Dapat daa iyo man ini an gibohon kan Ombudsman sa rinibong kaso ning panghabon sa gobyerno, bako sana an mga diit na bagay arog kang paggamit nin nakatiwangwang na daga nin gobyerno.

    Sa parte naman ni Mayor Leo, igua pa daang maabot na kaso, na posibleng makatangkas saiya sa servicio publico. Igua daa pan-ong carruajeng dinonar kan PAGCOR na dae niya tinurn-over sa municipio, kundi ginamit niyang personal na sasakyan.

     Halaton ta an masunod...

*****

    An cadaclan daang capitanes sa Virac gahiwas na matucalan an mga nacatocaw na miembro kan consejo municipal.

    Lalo pa daang kuminusog an saendang hengoha kan maisihan daang gustong magpasar nin resolusyon an mayoriya na temporaryong suspendihon an pag-implementar ni alcalde Samuel kan mga proyecto nin municipio.

    Kung ano an kaisipan kan mayoriyang controlado ni dating alcalde Cito, batid na kamo kaan.

    Maguiromdoman na pinanganaan kan saiyang duwang kalaban si alcalde Samuel, na dae ngani gabalos nin atake kundi ipariwanag an totoong nangyayari sa municipio.

    Segun sa sarong awat nang paramasid sa local na gobyerno, an laban ngonian sa pagca-mayor iyo an solido asin naheheling na mga accomplishments kan Laynes administration contra sa ngalabngalab nin datihan na politicong soboot daeng dukit nin korapsyon y an panuga an mapadalagan kan masunod na gobyerno iyo an mga pobre.

    Sabi kan sarong nakaheling kan rally kan grupo ni Cito, maculog daa sa taringa na pagdangogon an mga atake kontra qui alcalde lalo na ta an cabanga kan siyang giobyerno, an grupo ni bise Arlynn na kaalyado ni  Cito, iyo an nag-aprobar kan mga proyecto y programa kan municipio.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs