By By qui Tang Tacio
Piyesta na, Krismas pa
posted 16-May-2019  ·  
1,368 views  ·   0 comments  ·  

Sagcod ngonian, dae pang rinaw kung sisay an mga suspechadong nagsalakay sa mansion ni Don Beroy Alcantara kan nacaaguing Sabadong banggui.

Pigreview na daa an gabos na CCTV cameras sa dalan na inaguihan daa kan pulang carruaje kan mga suspechado. Bako sigurong marinaw an mga video caya dae nabasa an plaka kan mga sasakyan. Baad puro baratohon na made in China an binakal kan mga capitan, he! he! he!

Sin duda na totoong iguang nangyaring pagsalakay nin mga armado duman sa Ibong Sapa. Igua lang nin diit na sala an report kan mga pulis, ta an harong na ito pagsadiri kan familia Alcantara y bako man qui Cong Cesar, na an harong na pigakaturugan aduman sa Igang.

Inda sana kung ano man an gustong paluwason kan pulis caini.

Dati nang duman sa pagkadakop kan limang lalaki sa checkpoint sa Sipi sa Bato na magcapirang arman an nakua, bako man daang tama an nakakahang sa report kan pulis.

Segun sa nacaheling na mga residentes kan Sipi, ang Toyota Prado daa saro sa magcapirang vehiculong gasurunodan. Naenot daa an carruaje ni Manay Siliwong, sinundan pa ini nin saro pang awto, bago an Toyota Prado kan mga goons.

Pagparaha daa kan mga pulis an Prado, nagtunong man an mga naenot na duwang awto. Binayaan na sana kan convoy an Prado kang pababaon na an mga sakay caini.

Imposible daang dae man isi kan Campo Camacho na iguang darang goons an campo ni Manay Siliwong, lalo na ta iguang duwang police escort ining hinagad qui Col. Abay.

Masiram siguro ang bagas sa Moonwalk, he! he! he!

*****

Simba pa sana, nagkaurubusan na daa ning carne sa saod nin Virac.

Nanginaon ning masiram an mga nacarecibe nin mejoras sa mga candidato, lalo na itong mga wala-too, he! he! he!

Magpoon Martes hanggan Viernes, mabaha nin mga tawo sa Virac, mapano an duwang mall, ang tindahan ning mga gibo sa China, ang McDo y Jollibee.

Nag-antisipar na ngani an mga negociante bago pa mag-eleksyon, namakal na nin trak-trak na paninda y efectos hari sa Maynilang kayganda ta maluwas na an cuartang ipinamakal nin voto kan mga candidato.

An manangribo nin magtugang na Sarmiento, an quinientos o ses cientos ni Manay Siliwong, an sanribo o sobra pa kan grupo ni Cua, Sanchez y Abundo, idagdag pa an mandiliit-diit na imo hari sa mga bocal, alcalde, bise alcalde mga ambisyosong maging consejal, anas an mabarik sa mga mall, tindahan o fastfood.

Iyo man ini an marinas na efecto nin eleksyon, gadagdag an cuarta sa economiya, iguang nabitbit na gamit sa harong, dacul an nabasog o naboyong, y natural maogma an mga capitalista, he! he! he!

Harimbawang sanang uminabot sa tres mil sana an nacua kan cada votante, maabot sa sobrang cabangang bilyon ang nagkalat sa isla kang nacaaguing semana.

Sa mga candidato, magcapira sana an iguang mga negocio, caya posibleng mabawi an diit na parte kan saendang pinanartag, he! he! he! Ang cadaclan, lalo na kung daog, masipa-lata paribod, orot na, rotoy pa, he! he! he! An ibang nanggana, sa caban ning publico (dae na cabale si Nestor) babawion ang pinanao. Buhay na naman ang mga contratistang politico, he! he! he!

*****

    An cadaclan daang reeleksyonistang bocal kinulang nin cuarta ta dae nanakubra kan saendang mgha ganancia sa contrata sa capitolyo.

    Caya dae magngalas an mga votante kung an narecibe ninda sa pinacadaculang PBM contractor sa SP saro sanang balde cada harong na an laog sabon, shampoo y iba pa.

    Ang ibang mga negocianteng bocal nagtaltag nin noodles, veinte sagcod cuarenta pesos, libre na an abrasa, he! he! he!

    Pasensya an mga votante, caya pasensya man an mga candidato kung kulang an saendang voto.

    Si Bise Gob Shirley daeng problema minsan magbwas an voto ta veinte pesos sana daa an pinanao, ta sigurado na man na magana. Pigagibo ngaya caming mga saday na aqui, sabi kan mga votante, alagad iyo an an dapat.

    Kung noarin mahari an pamakal nin voto, mga candidato sana an nacaisi.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs