By By qui Tang Tacio
Barakalan sa mga banwaan
posted 2-Jun-2019  ·  
1,437 views  ·   0 comments  ·  

Nakamundo na akoon an realidad na an kapangganahan sa eleksyon ngonian dae mangyayari kung daeng cuartang pambakal nin voto. Alagad, igua pa man ning mamilapilang ehemplo ning “free and fair vote-buying.”

Duman sa Caramoran, bantog ang victoria ni bise alcalde Glenda Aguilar laban qui alcalde Agnes Popa y an soboot macuartang si Manay Luna an agom nin retiradong heneral sa PNP.

Segun sa mga chismosong Caramoranon, ciento cincuenta pesos sana an kayang iduhor kan campo ni bise sa mga votante, contra sa siete sagcod ocho cientos kan duwang kalaban. Icatolo sana an civil engineering topnotcher na si Win Ogerio ta dae man daa dinuhoran ni Cong Cesar nin magcacanigong fondo, he! he! he!

Guiromdomon tabi, mga kapwa ko votante, na an cada politico sacob an sisenta sagcos sitenta porsyento kan gabos na votanta sa saendang “warding” o an listahan kan mga babakalon na votante.

An gustong sabihon caini, talagang habo na man an mga taga-Caramoran sa saendang alcalde, lalo na ta inabot na ning pirang taon na daeng sadiring municipio an banwaan na ini.

Minsan halawig an pasensya kan publico (cabale an familia ni Nestor), gaabot man an panahon na naubos ini kan mga abusado o daeng camogtacan na mga servidor nin banwaan.

Sabi pa, cotana daa, pig protegeran ni PBM Popa an sainyang mahal na agom, lalo na ta cadacul daang transaksyon na posibleng magin kaso sa Ombudsman. Enot dindi an contrata sa pagpatogdoc kan bag-ong municipio, na soboot ginibohan na nin Variation Order masqui dae pa napun-an an contrata. Segun sa mga chismoso sa municipio, saro daang halangkaw na opisyal nin gobyerno an gapatrabaho caini y an enot daang kinubra ginastos ngona sa ibang contrata, caya sagcod ngonian kulang an nahaman.

Sa kataning na banwa nin Pandan, sinawsaw sa maarsom na suka si alcalde Takoy kan saiyang kalaban na si Olog Tabligan. Uminabot daa sa dos mil sais cientos an panaltag sa banwa, sobrang doble sa sanribo kan alcalde. Tinawan pa daa kan negociante an saiyang anom na candidatong consejal nin tig-sarong milyon na pambakal man nin voto.

Walong bulan daang pabalik-balik sa Pandan an big-time na negociante sa pagpamidbid sa cada familia. Imbes na ipaagui sa lideres o sa capitan, an cada family head an tinawan kan cuarta caya an voto sigurado. Harimbawang limang votante sa cada familia, cabong-cabong na limang sobre na an laog dos mil sais cientos hare qui Olog y sais cientos cada na ambag man kan anom niyang consejal, suma total dies y ocho mil pesos.

Sa Gigmoto, pinatumba man kan dos mil pesos ni Vicente Tayam Jr. an sanribo ni alcalde Ding Guerrero. Big-time contractor palan daa an tugang caining dating inhenyero sa DILG caya naghararom an bolsa, he! he! he!

Duman sa Bato, dae na pinalaog kan mga votante sa municipio an suspendidong mayor na si Leo. Dos mil dos daa an panao kan alcalde contra sa ocho cientos ni Johnny.

Sa Payo, labi man daang dos mil an linuwas ni dating consejal Etal Robles laban sa sanribo ni dating PBM Oyong Angeles. Kung halangkaw an taraohan sa itaas, igua man daang consejal na nanartag nin sais cientos cada votanta basta isolo sana siya sa balota, inda sana kung nanggana, he! he! he!

Sa Virac, na iyo an pinakadaculang banwa sa isla, kung an duwang naglaban parehong kinua an sisenta porsyento kan halos cincuenta mil na votante, maabot sa treinta mil sa cada lado an nacarecibe nin mejoras.

Kung an panao ni alcalde aquinientos, entonces quince milyones an gastos y an sais mlyones caini nagsaromsom sa bolsa kan mga magcapirang lideres na capitan, he! he! he! Kung sa candidatong pobre a dos cientos man an panartag, sais milyones man an gastos y an dos milyones caini tibaad napinaw man, he! he! he!

Segun sa huringhuding, an tunay daang nakapagana qui atorni Posoy iyo si dating alcalde Cito na dae na nanartag pirang aldaw na sana bago an eleksyon. Ni dae daa pinaisi an kaibahan niyang mga consejal na siya mababay na, he! he! he!

Itinao na sana daa ni Pay Cito an warding qui Posoy, na iyo na man an nagkanap kan mga votante ni Cito na soboot nacarecibe nin cuatro cientos pesos. An hagad sana daa ni Pay sa malaog na alcalde, an agom “bakona si ex-mayor Flerida an gibohon na administrator sa municipio, he! he! he!

Igua pano daang maabot na daculang proyecto, sa halagang dos cientos milyones pesos, na ipinanuga ni Bong Go. Sayang man daa kung an maquinabang iba, he! he! he!

An hapot ngonian, kung harimbawang iyo iyan an mangyari, pano na ang “bakong contrata, bakong negocio” na ipinanuga ni atorni sa campanya?


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs