By By qui Tang Tacio
Kulang ang nagvoto sa partylist
posted 12-Jun-2019  ·  
1,474 views  ·   0 comments  ·  

Ngonian pa sana, an mga bag-ong alcalde na matocaw sa Hunyo 30 ihanda na an listahan kan saendang mga alipores na gusto macalaog sa municipio.

Ini tanganing pag-abot kan aldaw na an, mag-asumir na sinda sa saendang trabaho, lalo na an mga basurero, paralimpya sa calle y saod, y traffic aide.

An tolong trabahong ini pigahabuan pa naman kan cadaclan na aplicante, na an gusto aduman sinda magtocaw-tocaw sa maripot na oficina habang gakawat-kawat sa computer o cellphone ta libre an wifi.

Dapat tiponon na kan amo an mga nagtabang saiya sa campanya, enoton kalistaha an mga gustong magin basurero, parasighid o traffic aide. Gibohan na sinda nin mgaya da papeles tanganing pagtocaw ni alcalde, handa na sindang magtrabaho ora mismo.

An mga job-order man kan mga nadaog na alcalde, marinas na maghanap-hanap nan in malaogan habang amay pa. Ang mga naghudas sa amo, daeng problema ta sasapohon kan matocaw, he! he! he!

*****

Igua palan daang mga bag-ong elegidong alcalde na gustong mag-atender kan oath-taking kan mga lideres kan provincia.

Caya daa an saendang pakihoron sa DILG, kung puedeng mag-enot na sinda sa pagsumpa y pag-ako kan mandato nin gobyerno bago pa mag Hunyo 30.

Dae daa puede, sabi kan DILG, y dapat na madagos an toma posisyon sa odto kan fechang ini. Iyo, puede daa magsumpa an bag-ong alcalde bago pa mag Hunyo 30 alagad sa odto sana kan Hunyo 30 puedeng gibohon an turnover kan mga responsibilidad y propriedades kan puesto.

*****

Kung saendong hehelingon an mga numero sa pagvoto kan mga ciudadano kan islang maogma kan May 13, 2019 elections, marereparo na an labing dose mil an dae nagvoto sa gobernador o caya naivlaido an saendang voto.

Siring man mas halangkaw an nawara na mga voto sa partylist, ta an nagvoto sana 92,229, kumpara sa total na nagvoto na 160,662, kulang nin labing 58,000.

Ini siguro causa kan kakulangan sa paguiromdom kan COMELEC, pati na an mga nasa presinto, sa mga votante na an suratan kan voto sa partylist nasa rikod kan mayor na mga candidato.

Kulang sa reparo, sayang an voto. Cotana duwa an congressman kan TGP kung nangyaring completo an voto caini.

*****

    Iguang reparo an sarong beteranong opisyal kan capitolyo.

   Marinas ngayang ngonian pa sana, pigatawan na ning panahon ni Cong. Hector an mga problema kan banwaan na naging sentro kan saiyang campanya.

    Kasu nacaaguing semana, dinangog ni Manoy Hec an mga opisyales kan Dificelco pati kan Virac Waterless District.

    Magayon an paghororon tanganing maresolveran an brownout pati na an kapahaan sa tubig kan mga taga-Virac.

    Alagad, masyado daang naging halawig an miting. Inabot nin pangodto an hororon sa corriente.

    Inabot man nin pasado alas cinco an orolay sa VIWAD.

    Bako man daang sala ni Manoy Hec. An problema ogaring, an ibang imbitado dae man nin bitbit na papeles o document manongod sa isyu.

    An Viwac Waterless District dae man ngani daang naipresentar na master plan na pigahagad ni Cong Hec tanganing maaksyonan y mapondohan oras na siya macatocaw.

    Cotana daa, panghimagan na ni Manoy Hec an mga opisyal na dae handa sa masunod na pamiting niya.

    Sayang an oras kan mga opisyales, pati na an fondo kan public o (dae na cabali si Nestor).

*****

    Saro palan sa mgha suhestiyon sa pamiting sa tubig iyo an pagkua nin tubig sa Sto. Domingo river.

    Kung an Padurog, Sibanhan o Cauayan gahubas kung mainiton, an Sto. Domingo daa dae nawaran nin tubig.

    Kung an banwaan nahagas ta sa salog na ini gabulos an enterong ati, duhay asin basura na isinabod sa Dugui, Buyo y iba pang barangay, an ikua daang tubig paaguihon man sa filtration system.

     Kakanghan nin daculang tangke diyan sa gilid kan salog na papanoon nin tubig sa paagui nin solar-powered pump.

    Palinigon ini nin manlaenlaen na filters bago iluwas sa tubo kan VIWAD.

    Oras na mapondohan ini ni Manoc Hec y matapos an trabaho nin toltol, an enot na mainom kan tubig iyo si manedyer Abuab pati an enterong miembros kan board of directors.

    Hahalaton ngona an sarong semana bago pabuluson an tubig para sa publico (pati macuapo ni Nestor). Harimbawang magculog an tulac ni manedyer Abuab y pag-iriba, sinda an mataltag nin ginalon na mineral water sa siete mil na customer kan VIWAD, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs